Områdesnämnden Vård och omsorg

Ledamöter

Ylva Appelgren (extern ledamot)

Systematiska utvärderingar

Områdesnämnderna har sedan 2012 genomfört systematiska utvärderingar av högskolans huvudområden, utbildningsprogram och ämnen. Utvärderingarna sker i sexårscykler. Från och med hösten 2015 publiceras här nämndens rapporter efter utvärdering samt utlåtanden efter genomförda utvärderingar och utvecklingsplaner (Se bilagor i högermeny).