Övergripande information

Nedan finner du sammanträdestider samt en förteckning över nämndens ledamöter. Som snabblänkar (nedan till vänster) hittar du också nämndens instruktion, handläggningsordning, verksamhetsberättelser samt mötesprotokoll.  

Sammanträdestider

Forskningsetiska nämnden sammanträder vanligtvis 4 gånger per termin. Ansökningar ska vara nämnden tillhanda senast 8 dagar innan. Under våren 2017 gäller följande tider:

Sammanträdedatum Deadline för ansökan
7 feb 31 jan
8 mars 28 feb
4 april 28 mars
2 maj

24 april 

31 maj

23 maj

Nämndens ledamöter

Ordförande: Gunilla Carstensen, tel 023-77 80 92, e-post: gca@du.se
Sekreterare: Kerstin Göras, tel 023-77 83 33, e-post: kgo@du.se

Ledamöter från kompetensområdet humaniora/samhällsvetenskap:
Gunilla Carstensen (ordinarie) och Gull Törnegren (suppleant)

Ledamöter från kompetensområdet etik: Åsa Bartholdsson (ordinarie) och Peter Nilsson (suppleant)

Ledamöter från kompetensområdet vårdvetenskap/medicinsk vetenskap: Anna Cristina Åberg (ordinarie) och Janet Leksell (suppleant)

Ledamöter från naturvetenskap/teknik: Mark Dougherty (ordinarie) och Pascal Rebreyend (suppleant)

Studeranderepresentanter: Ordförande, Studentkåren