Forskningsetik

När ett uppsatsarbete som involverar människor genomförs är det av största vikt att det sker under etiskt godtagbara former. För dig som student finns ett antal punkter, som du måste tänka på, innan du genomför ditt uppsatsarbete, under det att ditt uppsatsarbete pågår samt efter det att du avslutat uppsatsen. Dessa punkter kan du läsa mer om i dokumentet Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna

Använd gärna Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor för att se om du behöver göra en etisk ansökan eller inte.

Som en del av uppsatsarbetet kanske du behöver tillfråga människor, om de vill delta i din studie. Det du då måste tänka på är att deltagare ska ha information om undersökningen innan de tillfrågas. När du utformar informationen ska du utgå från dokumentet  Mall för informationsbrev. 

Om du behöver få ditt uppsatsprojekt forskningsetiskt prövat måste du lämna in en ansökan till Forskningsetiska nämnden.

För studenter gäller följande ansökningsformulär samt anvisningar för ifyllandet av formuläret.

För forskare och doktorander gäller följande ansökningsformulär samt anvisningar för ifyllandet av formuläret.

Som snabblänkar (nedan till vänster) hittar du dokument i vilka du kan läsa mer om dels lagen om etikprövning av forskning som avser människor, dels personuppgiftslagen och uppsatsarbeten; få en förteckning över forskningsetisk litteratur samt  få information om vilka forskningsetiska principer och krav som gäller vid Högskolan Dalarna. HSFR:s korta skrift om etik vid forskning med video går här också att ladda ner.

Forskningsetisk föreläsning

I denna inspelade föreläsning presenteras bland annat följande: de grundläggande forskningsetiska principerna, blanketten för etisk egengranskning och vad man bör tänka på när man gör en forskningsetisk ansökan till FEN.

Se: mms://media.du.se/2008ht/Ovriga_amnen_OAA/20080812_fen_ovrigt_cro.wmv

OBS! Inspelningen är gjord av Christina Romlid som dock inte längre är verksam i FEN.

Forskningsliknande inslag i utbildning

FEN fungerar sedan våren 2011 som rådgivande instans med avseende på forskningsliknande inslag i utbildning utöver uppsatsskrivande som, av student eller lärare, upplevs som etiskt problematiska. Kontakta gärna nämndens ordförande för närmare information om detta.

Kontakt

Behöver du kontakta FEN ring då Gunilla Carstensen på telenr. 023 - 77 80 92 eller maila gca@du.se