Forskaretik

I dokumentet  Handläggningsordning för hantering av vetenskaplig oredlighet vid Högskolan Dalarna  anges hur vetenskaplig oredlighet ska hanteras vid Högskolan.

Det finns en rad saker som man som forskare bör tänka på vad gäller god forskningssed. Detta finns specificerat i dokumentet Forskaretiska anvisningar för forskare vid Högskolan Dalarna.

För att kunna granska projekt och för att kunna motstå eventuella anklagelser om vetenskaplig oredlighet är det även nödvändigt att forskningsmaterial dokumenteras och arkiveras. Vid Högskolan finns det särskilda riktlinjer för vilken typ av material som ska dokumenteras och arkiveras. Se dokumentet Regler för dokumentation och arkivering av forskningsmaterial.

Hur ska integritetskänsligt material inom forskningen hanteras? Du kan hitta information på SUHFs webbsida (Sveriges universitets- och högskoleförbund).

Som snabblänkar (nedan till vänster) hittar du också Vetenskapsrådets rapport om god forskningssed, den så kallade Uppsalakodexen, SULF:s riktlinjer för universitetslärare samt en mall för konfidentialitetsutfästelse.