Forskarutbildningsnämnden

Ledamöter

Ordförande: Lars Rönnegård, dekan

(personliga suppleanter inom parentes)

Datum för sammanträden 2017

  • 16 februari kl. 13.00-15.00 i Falun, Sophie
  • 29 mars kl. 13.00-15.00 i Borlänge, Eva Ekeblad
  • 10 maj kl. 13.00-15.00 i Falun, Sophie
  • 21 september13-15, Sophie, Falun
  • 2 november 13-15, Eva Ekeblad, Borlänge
  • 7 december 13-15, Sophie, Falun