Forskarutbildningsnämnden

Ledamöter

Ordförande: Lars Rönnegård, dekan

(personliga suppleanter inom parentes)

Datum för sammanträden höstterminen 2016

  • 29 september kl 13.00-15.00, Sophie
  • 27 oktober kl 13.00-15.00, Eva Ekeblad, Borlänge
  • 1 december kl 13.00-15.00, Sophie, Falun

Datum för sammanträden vårterminen 2017

  • 16 februari kl. 13.00-15.00 i Falun, Sophie
  • 29 mars kl. 13.00-15.00 i Borlänge, Eva Ekeblad
  • 10 maj kl. 13.00-15.00 i Falun, Sophie