Styrelsemöten under 2017

Möten under 2017 för Högskolan Dalarnas styrelse:

20 februari
27 april
1 juni
20-21 september
9 november
19 december