Högskolestyrelsen

Högskolans styrelseBakre raden från vänster: Mats Rönnelid, Nathalie Kronqvist, Johan Bergqvist, Peter Samuelsson, Mats Bayard, Ulrika Liljeberg, Björn Olsson
Främre raden från vänster:
Karin Svenske Nyberg, Anna Ehrenberg, Ingegerd Palmér, Marita Hilliges, Taina Bäckström. Susanna Heldt Cassel, Kerstin Göras
Frånvarande:
Gustav Amberg, Mathias Eriksson Bauer

Den 3-åriga mandatperioden för högskolestyrelsen sträcker sig från 1 maj 2013 till 30 april 2016.

Styrelsens sammansättning

Marita Hilliges Rektor
Peter Samuelsson Ordförande, Forskningsdirektör, Sandvik Materials Technology
Gustav Amberg, Vice rektor för fakultetsutveckling och jämställdhet. KTH
Mats Bayard, VD, Triona AB
Johan Bergqvist, Rådgivare, generaldirektörens stab, Sida
Taina Bäckström, Stabschef, stf myndighetschef, Socialstyrelsen
Ulrika Liljeberg, Kommunalråd Leksand
Karin Svenske Nyberg, Personaldirektör Clas Ohlson
Ingegerd Palmer, Fd. rektor, Mälardalens högskola
Susanna Heldt Cassel, Docent
Anna Ehrenberg, Professor
Mats Rönnelid, Docent
David Holman, Dalarnas studentkår
Egil Ekman, Dalarna studentkår
Amanda Söderberg, Dalarnas studentkår

(studentkårsrepresentanter har 1-åriga mandat)

Fackliga representanter

Företrädare för personalorganisationerna SACO-S, TCO-ST/ATF och TCO-Lärarförbundet har i enlighet med personalföreträdarkungörelsen närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena.

Sekreterare

Kerstin Göras, sekreterare