Högskolestyrelsen

Den 3-åriga mandatperioden för högskolestyrelsen sträcker sig från 1 maj 2013 till 30 april 2016.

Styrelsens sammansättning

Marita Hilliges Rektor

Peter Samuelsson
Ordförande, Forskningsdirektör, Sandvik Materials Technology.
2010-05-01--2013-04-30
2013-05-01--2016-04-30

Gustav Amberg
, Vice rektor för fakultetsutveckling och jämställdhet. KTH.
2013-05-01--2016-04-30

Mats Bayard
, VD, Triona AB
2010-05-01--2013-04-30
2013-05-01--2016-04-30

Johan Bergqvist
, Rådgivare, generaldirektörens stab, Sida.
2013-05-01--2016-04-30

Taina Bäckström
, Stabschef, stf myndighetschef, Socialstyrelsen.
2013-05-01--2016-04-30

Ulrika Liljeberg
, Kommunalråd Leksand.
2013-05-01--2016-04-30

Karin Svenske Nyberg
, Personaldirektör Clas Ohlson.
2010-05-01--2013-04-30
2013-04-30--2016-04-30

Ingegerd Palmer
, Fd. rektor, Mälardalens högskola
2010-05-10--2013-04-30
2013-05-01--2016-04-30.

Susanna Heldt Cassel
, Docent
2013-05-01--2016-04-30

Anna Ehrenberg
, Professor
2010-05-01--2013-04-30
2013-05-01--2016-04-30

Mats Rönnelid
, Docent
2013-05-01--2016-04-30

Nakhell Sharaya
, Dalarnas studentkår
Susanne Talls, Dalarnas studentkår
Amanda Söderberg, Dalarnas studentkår

(studentkårsrepresentanter har 1-åriga mandat)

Fackliga representanter

Företrädare för personalorganisationerna SACO-S, TCO-ST/ATF och TCO-Lärarförbundet har i enlighet med personalföreträdarkungörelsen närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena.

Sekreterare

Kerstin Göras, sekreterare