Personal

Achouiantz Hedqvist Anja
Arkivarie
023-77 81 73
aac@du.se
Buske Matilda
Upphandlingsansvarig
023-77 81 11
mabu@du.se
Casson Andrew
Utvecklingssamordnare
023-77 82 10
070-564 03 73
aca@du.se
Dahlberg Mattias
Inköpare
023-77 81 27
mda@du.se
Göras Kerstin
Rektors sekreterare
023-77 83 33
073-084 83 33
kgo@du.se
Hermansson Inger
Administratör
023-77 84 90
ihe@du.se
Lindgren Anette
Huvudregistrator
023-77 80 41
alg@du.se
Saveljeff Sigrid
Univ adjunkt statsvetenskap

Samverkanschef
023-77 80 84
ssf@du.se
Öhrn Kerstin
Vicerektor

Senior professor Rektorsfunktionen
023-77 81 66
070-612 81 66
koh@du.se