Rektors kansli

Rektors kansli utgör en enhet inom Högskoleförvaltningen. Kansliet svarar för service och verksamhetsstöd till Högskolans olika delar såsom stöd åt högskolestyrelse, högskoleledning, högskoleförvaltning, disciplinnämnd och Forskningsetiska nämnden. Inom kansliet återfinns även de kompetenser som har det övergripande ansvaret för högskolans arkiv och diarium samt även den som utsetts som ombud i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL-ombud).

Kansliet består av 3 heltidsanställda med följande funktioner och huvudansvar: