Personalavdelningen

I en kunskapsorganisation såsom Högskolan Dalarna är den viktigaste resursen vår personal. Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal är våra viktigaste verktyg för en framgångsrik verksamhet.

Personalavdelningens roll är att skapa förutsättningar att bland annat genom moderna och effektiva arbetssätt och metoder skapa ett rykte om Högskolan Dalarna som en attraktiv arbetsgivare. Personalavdelningen ska med sin kompetens inom personalområdet ge stöd och service av god kvalitet till ledning, chefer och medarbetare.