Personal

Ahnberg Åsenius Elisabeth
Utredare

070-191 64 79
eah@du.se
Bjelvenmark Jan
Fastighets/säkerhetsansvarig
023-77 81 12
jbl@du.se
Brunnberg Jesper
Lås och larm
023-77 88 94
jbu@du.se
Englund Henrik
Vaktmästare
023-77 89 16
hen@du.se
Heed Mikael
Tekniker
023-77 89 18
070-313 89 18
mih@du.se
Hensby Roland
Vaktmästare
023-77 89 15
rojo@du.se
Hermansson Sens Lisa
Vaktmästare
023-77 89 17
lhs@du.se
Janols Henrik
Fastighetschef
023-77 86 08
hjl@du.se
Jansson Ahlnander Mikael
Tekniker
023-77 83 14
mja@du.se
Johansson Jimmy
Vaktmästare
023-77 89 20
jjh@du.se
Johansson Tomas
Vaktmästare
023-77 83 18
stj@du.se
Kallio Glenn
Vaktmästare
023-77 83 34
gkl@du.se
Karlqvist Patrik
Vaktmästare
023-77 83 12
pkq@du.se
Malmhed Michael
Reproansvarig
023-77 83 13
mmd@du.se
Sjöberg Linda
Vaktmästare
023-77 83 40
lsj@du.se
Sjöberg Rolf
Systemförvaltare
023-77 82 90
rsj@du.se
Sörslätt Sten-Inge
Vaktmästare - arbetsledare
023-77 83 20
sis@du.se