Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen har följande huvuduppgifter:

Ansvara för att Högskolan har lokaler som möjliggör för verksamheten att bedriva utbildning och forskning i funktionella och kostnadseffektiva lokaler.

Vara en stödfunktion åt verksamheten inom följande områden:

Avdelningen är indelad i tre verksamhetsområden: