Kommunikationsavdelningen

Informations- och kommunikationsansvaret är en angelägenhet för alla medarbetare. Kommunikationsavdelningen har till uppgift att underlätta kommunikationen inom Högskolan och mellan Högskolan och omvärlden.

Kontakta oss när du vill ha hjälp med informationsinsatser
kommunikationsavdelningen@du.se