IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för drift och utveckling av Högskolans IT-miljö, telefoni- och videokonferenssystem.