Ekonomiavdelningen

Vi på ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomisk styrning, planering, redovisning och uppföljning inom Högskolan Dalarnas samtliga ekonomirelaterade processer.

Våra huvudsakliga ansvarsområden är budget, prognos och bokslut, både internt och externt och i övrigt serva organisationen med ekonomiska analyser, utredningar och övriga ekonomirelaterade spörsmål.

Vi ansvarar även för den ekonomirelaterade rapporteringen till externa intressenter, såsom regering, departement, andra myndigheter och organisationer, finansiärer etc, liksom vi också ansvarar för betalningsflöden, kund- och leverantörsreskontra samt anläggningsregister centralt.

Vi är 14 personer som arbetar på ekonomiavdelningen och är organiserade enligt följande:

När du har frågor och funderingar som rör våra ansvarsområden så är du välkommen att kontakta oss.