Enheten för antagning, examen och Ladok

Antagningen

Antagningen har det övergripande ansvaret för antagning av studenter till utbildning på grund- och avancerad nivå. All antagning görs enligt antagningsordningen fastställd av Högskolestyrelsen.

Kontakt

Telefon: 023-77 88 88
E-post: antagningen@du.se

Mer information om anmälan och antagning se www.du.se/antagningen

Examen

Examenshandläggare ansvarar för handläggning och utfärdande
av examensbevis på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Examenshandläggare:

Kontakt

Telefon: 023-77 80 00
Fax: 023-77 80 80
E-post: examen@du.se

Mer information om examen www.du.se/examen

Ladok

Ladokfunktionen förvaltar studiedokumentationsystemet Ladok och utgör en resurs för akademier och förvaltning genom att tillhandahålla underlag till årsredovisning, verksamhetsberättelser samt uppgifter för kontinuerlig uppföljning av studieresultat.

Kontakt

Telefon: 023-77 80 00
E-post: ladok@du.se

Mer information om Ladok www.du.se/ladok

Support

I supportportalen kan du enkelt söka svar på dina frågor. Skriv in sökord i fritextsökningen eller navigera dig fram i menyn. Här hittar du frågor och svar kring dina studier

Länk till Supportportalen