Administrationsenheten

Studieadministration

Studieadministrationsgruppens främsta jobb är att vara ett stöd till studenten i alla studieadministrativa frågor. Det kan gälla registreringar, avbrott, betygsrapportering etc.

Vi är även ansvariga för att rapportera in alla uppgifter som rör studenternas studier i Ladok, vårt studieadministrativa system.

Vet man som student inte riktigt var en fråga hör hemma kan man alltid kontakta oss och det som vi inte kan hantera själva hänvisar vi vidare till rätt grupp eller avdelning.

Vi finns i både Borlänge och Falun då vi är nära knutna till såväl våra respektive akademier som ämnen och program. För akademiernas räkning hanterar vi administrativt alla program- och kurstillfällen, och tillhandahåller t.ex. uppgifter om antalet sökanden, antagna och registrerade.

Kontakt

Telefon: 023 - 77 88 88
E-post: studieadm@du.se

Tentamenssamordning och lokalbokning

Vi hanterar schemaläggning, lokalbokning och tentamen för våra campus- och distansstudenter.

Det innebär bl a att vi schemalägger kurser, planerar tentamenstillfälle, tar emot anmälningar och distribuerar tentamen. Utbildning och bokning av tentamensvakter ingår också i våra uppgifter.

Till lokalbokningen kan lärare, studenter och externa kunder vända sig för att få en passande lokal bokad.

Kontakt

Telefon: 023 - 77 80 00
E-post: lokbok@du.se

Mer information om Tentamenssamordning och lokalbokning se
http://www.du.se/sv/Student/Studera-pa-Hogskolan/Tentamen1/ 

Support

I supportportalen kan du enkelt söka svar på dina frågor. Skriv in sökord i fritextsökningen eller navigera dig fram i menyn. Här hittar du frågor och svar kring dina studier 

Länk till supportportalen