Avdelningen för studentservice

Avdelningen för studentservice inom förvaltningen har som uppdrag att ge stöd och service till studenter, anställda och externa besökare. Huvuduppgift är att ge information, service och råd i studierelaterade frågor från antagning till examen.

Verksamheten inom avdelningen är samlad i enheter med ansvariga enhetschefer. Följande enheter och funktioner finns inom avdelningen:

Administrationsenheten

Enheten för antagning, examen och Ladok

Enheten för vägledning och stöd

Receptionsenheten