Akademin Utbildning och humaniora

Akademin Utbildning och humaniora har laggts ner och istället har verksamheten delats upp på två nya akademier.