Personal

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
  Björling Karin
Akademisekreterare
023-77 84 13
kbr@du.se
  Jobs Magnus
Akademichef
023-77 84 55
mjb@du.se
  Nylander Inger
Akademisekreterare
023-77 84 14
inr@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Geografi, Natur och Matematikdidaktik
  Sundberg Maria
Avdelningschef
023-77 81 89
msu@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Geografi, Natur och Matematikdidaktik / Geografi
  Törnqvist Anders
Univ adjunkt geografi

Fil dr
023-77 83 58
att@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Geografi, Natur och Matematikdidaktik / Matematikdidaktik
  Erixon Eva-Lena
Univ adjunkt matematikdidaktik

070-191 84 82
eer@du.se
  Fahlström Magnus
Univ adjunkt matematikdidaktik

Doktorand mikrodataanalys

Fil lic
023-77 84 96
070-191 86 35
mfh@du.se
  Gracie Jeff
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 27
jgc@du.se
  Grundén Helena
Univ adjunkt matematikdidaktik

Doktorand matematikdidaktik
023-77 84 06
hgn@du.se
  Halldén Marit
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 83
mhe@du.se
  Hestner Åke
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 87 38
ake@du.se
  Hårrskog Andreas
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 89 64
ahs@du.se
  Jäder Jonas
Univ adjunkt matematikdidaktik

Doktorand matematikdidaktik
023-77 80 55
jjd@du.se
  Knutsson Emma
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 86 55
eku@du.se
  Olsson Jan
Univ adjunkt matematikdidaktik

Forskarstuderande
023-77 87 72
jao@du.se
  Parhizgar Mohammad
Univ lektor matematikdidaktik
023-77 82 34
073-460 71 49
mpa@du.se
  Sidenvall Kristofer
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 04
ksv@du.se
  Spegel Nääs Ingela
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 85 32
isp@du.se
  Sterner Helen
Univ adjunkt matematikdidaktik

Fil lic
023-77 87 53
hse@du.se
  Sundberg Maria
Univ adjunkt matematikdidaktik
 (Tjänstledig)
023-77 81 89
msu@du.se
  Taflin Eva
Univ lektor matematikdidaktik

evat@du.se
  Teledahl Anna
Univ adjunkt matematikdidaktik

Fil dr
023-77 84 99
ate@du.se
  Wedman Lotta
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 85
lwd@du.se
  Åkerstedt Johan
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 82 31
jar@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Geografi, Natur och Matematikdidaktik / Naturvetenskap
  Antell Susanne
Univ adjunkt naturvetenskap
023-77 80 66
073-460 71 66
sat@du.se
  Hedström Terje
Univ adjunkt naturvetenskap
023-77 82 49
thd@du.se
  Johansson Annie-Maj
Univ lektor naturvetenskap

Fil dr
023-77 86 06
ajn@du.se
  Junkala Hannele
Univ adjunkt naturvetenskap
023-77 85 97
hju@du.se
  Larsson Hed Kerstin
Univ lektor kemi

Fil dr
023-77 88 42
073-273 34 04
hkl@du.se
  Larsson Stefan
Univ adjunkt naturvetenskap

slr@du.se
  Maad Johanne
Univ lektor naturvetenskap

Fil dr
023-77 81 69
jmd@du.se
  Römsing Susanne
Univ adjunkt kemi

Fil dr
023-77 88 30
srm@du.se
  Skoglund Lena
Univ adjunkt biologi/didaktik

Med dr
023-77 80 68
lsk@du.se
  Turesson Jenny
Univ adjunkt naturvetenskap
023-77 87 33
jtu@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Idrott och Medicin
  Bruhn Bergman Åsa
Avdelningschef
023-77 80 26
asu@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Idrott och Medicin / Idrotts- och hälsovetenskap
  Ahlin Solveig
Univ adjunkt idrott
023-77 83 16
sah@du.se
  Backman Erik
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap

Fil dr
023-77 88 90
ebk@du.se
  Bellardini Helena
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
023-77 80 73
070-610 80 73
hbe@du.se
  Carlsson Magnus
Med dr
023-77 84 84
mca@du.se
  Carlsson Tomas
Med dr
023-77 84 02
tca@du.se
  Gräfnings Maria
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
023-77 88 65
mgn@du.se
  Gröning Andreas
Projektmedarbetare
023-77 84 29
agg@du.se
  Hallgren Frej
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
023-77 80 94
fhl@du.se
  Hammarström Daniel
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
 (Tjänstledig)
023-77 80 76
dha@du.se
  Hawke Emma
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 86 10
ehw@du.se
  Henriksson Anders
Univ adjunkt pedagogik inr idrott
023-77 80 67
ahk@du.se
  Hurtig Anders
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
023-77 82 97
ahu@du.se
  Isberg Jenny
Univ lektor idrottsdidaktik

Fil dr
023-77 84 16
jis@du.se
  Karlsson Isgren Andreas
Univ adjunkt geografi
023-77 83 89
aka@du.se
  Knutsson Magnus
Univ adjunkt idrott
023-77 80 77
mkn@du.se
  Nilsson Johnny
Professor idrotts- och hälsovetenskap

070-699 22 98
jns@du.se
  Nybelius Stub Marit
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap

Doktorand Idrottsvetenskap
023-77 81 19
mny@du.se
  Nyberg Gunn
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap

Fil dr

Docent
023-77 83 24
gny@du.se
  Palm Uhlin Eva
Projektmedarbetare
023-77 86 84
epu@du.se
  Pearson Honour
Projektmedarbetare
023-77 83 54
hpr@du.se
  Ribic Ibro
Projektmedarbetare

irb@du.se
  Richardsson Kajsa
Projektmedarbetare
023-77 88 41
  Wedholm Lars
Biomedicinsk analytiker
023-77 85 89
lwh@du.se
  Westergren Emelie
Univ adjunkt idrott
023-77 89 10
enb@du.se
  Westergren Jens
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
023-77 80 69
jws@du.se
  Äng Björn
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 84 91
bja@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Idrott och Medicin / Medicinsk vetenskap
  Andersson Mathias
Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 82 22
maae@du.se
  Bergqvist Yngve
Professor emeritus

070-211 40 23
ybq@du.se
  Bruhn Bergman Åsa
Univ adjunkt medicinsk vetenskap
 (Tjänstledig)
023-77 80 26
asu@du.se
  Carlsson Magnus
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 84 84
mca@du.se
  Carlsson Tomas
Univ lektor medicinsk vetenskap inr idrottsfysiologi
023-77 84 02
tca@du.se
  Enström Peter
Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 81 16
pem@du.se
  Fridberg Helena
Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 80 70
hfi@du.se
  Grenholm Anton
Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 82 58
agr@du.se
  Gustavsson Catharina
Adjungerad lektor

acg@du.se
  Hagelberg Marika
Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 84 18
mhb@du.se
  Jerdén Lars
Adjungerad lektor

  Jobs Elisabeth
Univ lektor medicinsk vetenskap
 (Tjänstledig)
Med dr
023-77 82 87
ejo@du.se
  Jobs Magnus
Docent
023-77 84 55
mjb@du.se
  Nerpin Elisabet
Univ lektor medicinsk vetenskap

Med dr
023-77 84 59
ene@du.se
  Rudholm Feldreich Tobias
Univ lektor medicinsk vetenskap

Med dr
023-77 85 93
trf@du.se
  Schmöker Annika
Doktorand medicinsk vetenskap

anc@du.se
  Tistad Malin
Univ lektor omvårdnad

Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 85 54
mti@du.se
  Tonkonogi Michail
Professor idrottsfysiologi

070-820 64 35
mtn@du.se
  Tärestam Carin
Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 84 50
070-282 81 00
cta@du.se
  Wallefelt David
Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 81 68
dwa@du.se
  Vallin Eckardt Lillemor
Univ adjunkt medicinsk vetenskap
 (Tjänstledig)
023-77 83 36
lve@du.se
  Willman Helena
Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 81 63
hwl@du.se
  Vixner Linda
Univ lektor medicinsk vetenskap

Med dr
023-77 84 36
lvi@du.se
  Åberg Anna Cristina
Univ lektor Sjukgymnastik

Docent
023-77 80 82
aab@du.se
  Äng Björn
Docent
023-77 84 91
bja@du.se
  Ärnlöv Johan
Professor medicinsk vetenskap

Docent

jan@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Omvårdnad
  Engström Annica
Avdelningschef

aen@du.se
  Wallfelt Ninni
Avdelningschef
023-77 80 58
nwa@du.se
  Vallin Eckardt Lillemor
Avdelningschef
023-77 83 36
lve@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Omvårdnad / Omvårdnad
  Algotsson Martina
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 82 51
maal@du.se
  Anåker Anna
Univ adjunkt omvårdnad
 (Tjänstledig)
Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 82 71
aaa@du.se
  Bergström Annelie
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 80 93
abs@du.se
  Borch Ellen
Univ adjunkt vårdvetenskap med omv
023-77 84 49
ebr@du.se
  Byrskog Ulrika
Univ lektor vårdvetenskap inr repr/perinatal omv

Med dr
023-77 84 79
uby@du.se
  Ehrenberg Anna
Professor omvårdnad
023-77 84 72
aeh@du.se
  Eilegård Wallin Alexandra
Univ lektor omvårdnad

Med dr
023-77 88 26
aee@du.se
  Eldh Ann catrine
Univ lektor omvårdnad

Fil dr

Docent

ace@du.se
  Elf Marie
Univ lektor omvårdnad

Docent
023-77 84 77
mel@du.se
  Engström Annica
Univ adjunkt omvårdnad
 (Tjänstledig)

aen@du.se
  Erlandsson Kerstin
Univ lektor omvårdnad

Docent
023-77 84 11
ker@du.se
  Flacking Renée
Univ lektor omvårdnad

Docent
023-77 85 41
070-464 62 36
rfl@du.se
  Florin Jan
Med dr

Docent

Univ lektor omvårdnad
023-77 84 46
jfl@du.se
  Forsman Henrietta
Med dr

Univ lektor omvårdnad
023-77 82 70
hfo@du.se
  Forsner Maria
Univ lektor omvårdnad

Docent
023-77 84 40
mfr@du.se
  From Ingrid
Fil dr

Univ lektor omvårdnad
023-77 84 82
ifr@du.se
  Furingsten Lovisa
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 83 75
lfu@du.se
  Granström Therese
Univ adjunkt vårdvetenskap inr omvårdnad särskilt geriatrik

Doktorand vårdvetenskap
023-77 84 45
073-460 71 45
tga@du.se
  Hebert Emelie
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 64
ehb@du.se
  Hofling Karin
Univ adjunkt omvårdnad

kho@du.se
  Jacobsen Amanda
Forskningsassistent
023-77 85 14
ajc@du.se
  Jansson Monika
Univ adjunkt vårdvetenskap/omvårdnad
023-77 84 20
mjn@du.se
  Jönsson Birgitta
Univ lektor omvårdnad

bjo@du.se
  Karlsson Wallin Berit
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 83 30
bkr@du.se
  Karlströms-Rosell Lisa
Univ adjunkt vårdvetenskap, folkhälsa
023-77 84 74
lkr@du.se
  Klingberg Allvin Marie
Professor vårdvetenskap
 (Tjänstledig)
023-77 84 69
070-717 44 14
mkl@du.se
  Koistinen Susanne
Doktorand vårdvetenskap
023-77 87 61
sko@du.se
  Källberg Ann-Sofie
Univ lektor omvårdnad

Med dr
023-77 85 71
akg@du.se
  Larsveden Anna
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 86 03
ala@du.se
  Leksell Janeth
Univ lektor omvårdnad

Docent
023-77 84 81
jle@du.se
  Lindgren-Toratti Monique
Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 84 09
moi@du.se
  Lundberg Santesson Inger
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 31
ilu@du.se
  Malm Mari-Cristin
Med dr
023-77 84 47
070-578 84 47
mcm@du.se
  Marmstål Hammar Lena
Univ lektor omvårdnad

Docent
023-77 82 99
lma@du.se
  Marusarz Marika
Univ lektor vårdvetenskap inr gerontologisk omvårdnad
023-77 84 85
mmr@du.se
  Melkic Larsson Sefija
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 63
smk@du.se
  Moberg Maria
Univ adjunkt vårdvetenskap psyk omvårdnad
023-77 84 64
mmo@du.se
  Neljesjö Maria
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 88 80
mnl@du.se
  Nordin Susanna
Univ adjunkt omvårdnad

Med dr
023-77 84 75
snr@du.se
  Norling Ulrika
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 82 14
unl@du.se
  Olai Lena
Univ lektor omvårdnad
023-77 87 02
loa@du.se
  Olsen Marie
Univ adjunkt omvårdnad

Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 84 53
073-460 71 53
moe@du.se
  Oscarsdotter Gunilla
Univ adjunkt med kir ger omvårdnad
023-77 84 71
gos@du.se
  Osman Fatumo
Univ adjunkt omvårdnad

Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 82 20
fos@du.se
  Pedersen Christina
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 86 98
cpn@du.se
  Pettersson Lena
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 62
lpt@du.se
  Sahlqvist Anette
Univ adjunkt omvårdnad

asq@du.se
  Schytt Erika
Adjungerad universitetslektor omvårdnad

esc@du.se
  Spante Marianne
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 12
msp@du.se
  Strömkvist Ingegerd
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 88 45
ist@du.se
  Swall Anna
Med dr

Univ lektor omvårdnad
023-77 86 63
asw@du.se
  Svanberg Anncarin
Med dr

Univ lektor omvårdnad
023-77 86 96
anv@du.se
  Svedbo Engström Maria
Univ adjunkt vårdvetenskap

Doktorand omvårdnad
023-77 84 44
msd@du.se
  Tistad Malin
Fil dr
023-77 85 54
mti@du.se
  Tärestam Carin
Univ adjunkt medicinsk vetenskap

070-282 81 00
cta@du.se
  Wallfelt Ninni
Univ adjunkt omvårdnad
 (Tjänstledig)
023-77 80 58
nwa@du.se
  Wallin Lars
Professor omvårdnad

070-191 64 90
lwa@du.se
  Örtlund Olivia
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 14
oor@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Samhälle och Välfärd
  Hämberg Eva
Avdelningschef
023-77 84 67
ehr@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Samhälle och Välfärd / Socialt arbete
  Dahlberg Lena
Univ lektor socialt arbete

Docent
023-77 84 39
ldh@du.se
  Fernström Maria
Univ adjunkt socialt arbete
023-77 84 52
mfe@du.se
  Frank Amanda
Doktorand socialt arbete
023-77 84 23
afa@du.se
  Grim Katarina
Doktorand socialt arbete

kgi@du.se
  Hämberg Eva
Univ adjunkt socialt arbete
 (Tjänstledig)
023-77 84 67
ehr@du.se
  Jansson Peter
Univ lektor socialt arbete

Fil dr
023-77 85 52
pja@du.se
  Jegermalm Magnus
Professor socialt arbete
023-77 85 68
mjg@du.se
  Jess Kari
Univ lektor socialt arbete

Fil dr
023-77 85 13
kje@du.se
  Kassfeldt Ulf
Univ adjunkt socialt arbete
023-77 86 46
ukf@du.se
  McKee Kevin
Professor äldreområdet
023-77 82 38
kmc@du.se
  Naseer Mahwish
Forskarstuderande

Doktorand socialt arbete
023-77 83 64
mna@du.se
  Nilsson Peter
Univ lektor socialt arbete
023-77 84 83
pnl@du.se
  Olsson Heléne
Univ lektor socialt arbete

Fil dr
023-77 86 11
hol@du.se
  Randell Eva
Univ lektor socialt arbete

Fil dr
023-77 81 18
era@du.se
  Schön Ulla-Karin
Univ lektor socialt arbete

Docent
023-77 85 77
uks@du.se
  Udo Camilla
Univ lektor socialt arbete

Fil dr
023-77 84 56
cud@du.se
  Vinter Jennie
Univ adjunkt socialt arbete
023-77 85 59
jvi@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Samhälle och Välfärd / Sociologi
  Alkvist Lars-Erik
Univ lektor sociologi
023-77 84 42
lav@du.se
  Carstensen Gunilla
Univ lektor sociologi
023-77 80 92
gca@du.se
  Grosse Ingrid
Univ lektor sociologi
023-77 80 61
igr@du.se
  Jeffner Stina
Fil dr
023-77 89 33
sjf@du.se
  Melin Maria Anna
Univ adjunkt sociologi
023-77 84 32
mku@du.se
  Wide Jessica
Univ lektor sociologi
 (Tjänstledig)
Fil dr
023-77 81 75
jmj@du.se
  Wide Sverre
Univ lektor sociologi

Docent
023-77 80 53
swi@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning Samhälle och Välfärd / Statsvetenskap
  Braun Mats
Univ adjunkt statsvetenskap

maba@du.se
  De Majo Veronica
Doktorand statsvetenskap
070- 70
vdm@du.se
  Duvold Kjetil
Univ lektor statsvetenskap

Docent
023-77 80 75
dkj@du.se
  Lönnemyr Jenny
Univ adjunkt statsvetenskap
023-77 89 04
jlm@du.se
  Matz Johan
Univ lektor statsvetenskap
023-77 85 08
jmz@du.se
  Parkhouse Anna
Univ lektor statsvetenskap

Fil dr
023-77 89 06
anhe@du.se
  Raunio Tapio
Gästprofessor statsvetenskap

trn@du.se
  Sabet Amr G.E
Univ lektor statsvetenskap

Docent
023-77 85 84
ags@du.se
  Sedelius Thomas
Univ lektor statsvetenskap

Docent
023-77 84 51
tse@du.se
  Åberg Jenny
Doktorand statsvetenskap
023-77 84 03
jae@du.se
  Öhlén Mats
Univ lektor statsvetenskap
023-77 87 35
maoh@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning utbildningsvetenskap
  Gabrielsson Peter
Avdelningschef
023-77 85 99
pga@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning utbildningsvetenskap / Lärarutbildningskansliet
  Arnesdotter Lena
Utbildningsledare för lärarutbildningen
023-77 82 69
lar@du.se
  Johansson Göran
Utbildningsledare
023-77 82 57
gjo@du.se
  Nordmark Karin
Samordnare, med VFU-ansvar
023-77 89 34
knr@du.se
  Tegmark Mats
Univ lektor engelska
023-77 83 04
070-390 83 04
mte@du.se
  Walter Sofia
Samordnare, med VFU-ansvar
023-77 89 58
swl@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning utbildningsvetenskap / Pedagogik
  Ahlefeld Nisser Désirée, von
Univ lektor pedagogik

Fil dr
023-77 82 25
073-553 45 53
dva@du.se
  Case Megan
Univ adjunkt pedagogik

Forskarstuderande
070- 70
070-191 84 89
mcs@du.se
  Hultin Eva
Univ lektor pedagogik

Docent pedagogik
023-77 84 94
ehu@du.se
  Högberg Sören
Univ lektor pedagogik

Fil dr
023-77 82 52
070-698 85 40
sho@du.se
  Lindqvist Gunilla
Univ lektor pedagogik

Docent
023-77 82 65
gln@du.se
  Lundgren Mats
Professor senior Professor
023-77 82 81
mlu@du.se
  Sundström Rask Katarina
Forskarstuderande

ksr@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / Avdelning utbildningsvetenskap / Pedagogiskt arbete
  Alatalo Tarja
Docent
023-77 84 87
tao@du.se
  Annerberg Anna
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 83 02
aae@du.se
  Arnqvist Anders
Gästprofessor pedagogiskt arbete

aaq@du.se
  Barkadehi Maryam
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 88 09
mabk@du.se
  Bartholdsson Åsa
Univ lektor pedagogiskt arbete

Docent
023-77 82 23
aba@du.se
  Berglund Margareta
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 80 62
mal@du.se
  Borg Farhana
Univ adjunkt pedagogiskt arbete

Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 83 49
fbr@du.se
  Bourbour Maryam
Univ adjunkt pedagogiskt arbete

Doktorand pedagogiskt arbete

Fil lic
023-77 86 54
mabo@du.se
  Bäcke Sanna
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 86 61
sba@du.se
  Davidsson Katharina
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 81 36
kda@du.se
  Deldén Maria
Univ adjunkt pedagogiskt arbete

Doktorand utbildningsvetenskap

Fil lic
023-77 87 47
mde@du.se
  Edman Olsson Johanna
Univ adjunkt pedagogiskt arbete

joe@du.se
  Eriksson Elin
Univ adjunkt pedagogiskt arbete

Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 80 89
ees@du.se
  Fredriksson Sjöberg Maria
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
 (Tjänstledig)
Doktorand pedagogiskt arbete

Fil lic
023-77 85 57
mfd@du.se
  Friberg Therese
Doktorand pedagogiskt arbete

tfr@du.se
  Fändrik Anna Karin
Univ adjunkt Ped.arb. inr.gymnasieskolans yrkesprogram
023-77 80 65
akf@du.se
  Gustafsson Carola
Doktorand pedagogiskt arbete

cgu@du.se
  Hoffman Monika
Doktorand pedagogiskt arbete

moa@du.se
  Hysing Mari
Doktorand pedagogiskt arbete

mabg@du.se
  Irisdotter Aldenmyr Sara
Professor pedagogiskt arbete
023-77 88 51
sia@du.se
  Jeffner Stina
Univ lektor sociologi
023-77 89 33
sjf@du.se
  Johansson Viktor
Fil dr

Postdoktor pedagogiskt arbete

vjo@du.se
  Josefsson Ida
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 84 86
ijs@du.se
  Kammarbo Ann
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 83 57
akm@du.se
  Kemuma Joyce
Univ lektor pedagogiskt arbete

Fil dr
023-77 83 15
jke@du.se
  Lebedeva Nadezda
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 82 55
nle@du.se
  Liljas Juvas Marianne
Univ lektor pedagogiskt arbete

Docent
023-77 82 60
jml@du.se
  Linder Lars
Univ adjunkt geografi
023-77 82 75
lld@du.se
  Litsmark Forsgren Margareta
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 81 04
mlf@du.se
  Lofors Nyblom Lottie
Univ lektor pedagogik

Fil dr
023-77 81 50
llo@du.se
  Look Anne.Marie
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 82 32
aam@du.se
  Morawski Jan
Univ lektor pedagogiskt arbete

Fil dr
023-77 82 83
jmo@du.se
  Morén Göran
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 82 77
gmo@du.se
  Nerström Nicola
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 86 52
nne@du.se
  Ohrem Brandt Kristine
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 86 70
kob@du.se
  Olson Maria
Professor pedagogiskt arbete
023-77 85 88
maol@du.se
  Olsson Maria
Univ adjunkt pedagogiskt arbete

Fil dr
023-77 83 59
moo@du.se
  Ridder Iris
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 02
iri@du.se
  Rosén Susanne
Univ adjunkt pedagogiskt arbete

Forskarstuderande
023-77 82 42
srs@du.se
  Söder Liselott
Doktorand pedagogiskt arbete

lso@du.se
  Thorp Robert
Univ adjunkt pedagogiskt arbete

Fil dr
023-77 82 55
rth@du.se
  Vinterek Monika
Professor pedagogiskt arbete
023-77 82 85
mvn@du.se
  Åström Lena
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 87 74
las@du.se
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle / PUD
  Bergqvist Filippa
Projektadministratör
023-77 82 98
fli@du.se
  Embretsen Eva-Lena
Verksamhetsledare
023-77 82 91
ele@du.se
  Ericsson Bengt
Verksamhetschef
023-77 82 03
bec@du.se
  Gradén Mattias
Verksamhetsutvecklare
023-77 83 27
mga@du.se
  Nytell Ulf
Utbildningschef
023-77 83 79
070-359 66 60
uny@du.se
  Sundström Satu
Institutionssekreterare
023-77 84 27
ssu@du.se
  Weinholz Stefan
Verksamhetsutvecklare
023-77 87 09
wst@du.se
  Wolff Sara
Verksamhetsutvecklare
023-77 80 72
swo@du.se
  Åhman Lena
Verksamhetsledare
023-77 82 93
lah@du.se