Forskning

Vid  Högskolan Dalarna finns sex prioriterade forskningsprofiler.

Forskningsprofilerna Hälsa och välfärd och Utbildning och lärande  är knutna till  Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.

Forskningscentra vid Hälsa och välfärd

2014 invigdes två forskningscentra vid profil Hälsa och välfärd. Implementering och patientsäkerhet (KIPS) och Äldreforskning (ReCALL).