Utbildningar

Akademin Industri och samhälle har ett brett utbud med utbildningar. Här utbildar vi morgondagens tekniker, ekonomer, företagare, datavetare, samhällsplanerare, designers, personalvetare m.m. Vi bedriver även utbildningar inriktade på branscherna turism och handel.

Vår utbildningsmiljö kännetecknas av öppenhet, närhet och att studenternas lärande sätts i fokus. Under studierna får du praktiskt tillämpa och pröva dina kunskaper i våra välutrustade laboratoriemiljöer. Våra utbildningar utvecklas i samarbete med näringslivet som också stöder oss genom exempelvis projektarbeten, mentorer, praktik och examensarbeten. Den som gått en utbildning hos oss har en attraktiv kompetens och därmed dokumenterat lätt att få arbete.

Möjliga examina

Beroende på vad du har med dig för kunskaper och vad du väljer för kurser, kan du lämna ­högskolan med en högskoleexamen (120 hp), som (teknologie) kandidat (180 hp) eller högskoleingenjör (180 hp), som civilingenjör (300 hp),  som magister (240 hp) eller med en masterexamen.