Utrustning - Materialteknik

 • Svets
 • Verktygsmaskiner
 • Dragprovare
 • Charpyhejare
 • Hydroformare
 • Metallurgiugnar
 • 2 D Rullformare 14 par
 • 3D Rullformare
 • Kallvalsverk
 • Ytkarakteriseringsintrument (profilometer, Auger, SIMS, SEM, FEG-SEM, mikronanoindenter, mikroskopi)
 • Tribologilab

  Utrustningen och laborationssalarna finns tillgängligt för externa företag att nyttja efter uttalade överenskommelser. För mer information, kontakta Bengt Löfgren.