Utrustning - Maskinteknik

  • Koordinatmätmaskin
  • 5-axlig fleroperationsfräs
  • Dubbelsplindlig fleroperationssvarv
  • ABB robot
  • Stans- och nibblings- maskin
  • Support-svarv
  • Fräsmaskin