Undersökningar & rapporter

För att identifiera olika typer av behov av insatser och projekt för att utveckla verksamheten kan det finnas anledning att genomföra särskilda analyser. Analyserna kan exempelvis vara inriktade på verksamhetens effektivitet eller förutsättningarna för att personalen skall genomföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt.

Här redovisas exempel på sådana metoder och resultat av undersökningar som genomförts på företaget. Normalt sett har företagen själva inte de resurser som krävs för att genomföra sådana undersökningar utan man är hänvisad till att anlita konsulter. När det gäller arbetsmiljöfrågor är företagshälsovården en naturlig samarbetspartner.

Produktivitetspotentialanalys (PPA)

En ständigt aktuell fråga inom all företagsverksamhet är vilka eventuella behov som finns för att effektivisera verksamheten samt hur detta kan ske. Ett flertal metoder för att göra en sådan analys finns tillgängliga. PPA är en metod för att bedöma produktivitetspotentialen i verkstadsindustrin.
Läs mer om PPA

Work Environment Screening Tool (WEST)

WEST är en metod för att genomföra en riskanalys med avseende på arbetsmiljön som också ger ekonomiska aspekter på riskerna.
Läs mer om WEST

Picture Mix Exposure (PIMEX)

I det praktiska arbetet på företaget, för att minska och eliminera arbetsmiljörisker, är det viktigt att förstå sambanden mellan arbetet och dess risker. För det ändamålet har en metod kallad PIMEX utvecklats. PIMEX innebär kortfattat att en arbetsplats videofilmas samtidigt som en aktuell arbetsmiljörisk mäts med ett direktvisande instrument. 
Läs mer om PIMEX