Röster från företaget, VD

Vid ett studiebesök ges normalt möjligheter att ställa frågor till och diskutera med olika företrädare för företaget. För att simulera en sådan frågestund har vi valt att i intervjuform låta några personer på företaget göra sina röster hörda.

Några av frågeställningarna i intervjuerna är:
Vad ser VDn som viktiga ansvarsområden i sin roll? Vilka frågor tycker arbetsmiljöombudet är de mest angelägna? Hur resonerar det fackliga ombudet kring samverkansfrågor på företaget? Hur beskriver de tre intervjupersonerna företagets interna kommunikationsvägar? 

Intervjuerna med VD:n är uppdelade i fem olika videosekvenser och innehållet beskrivs till höger.

 

Se intervju med VD:n som pratar om företagets historia
VD:n berättar om Industriföretaget.

Se intervju med VD:n som pratar om sin roll på företaget
VD:n berättar om hur han ser på sin roll på Industriföretaget.

Se intervju med VD:n som pratar om arbetsmiljön på företaget
VD:n om arbetsmiljön på företaget.

Se intervju med VD:n som pratar om internkommunikation
VD:n om internkommunikationen på företaget.

Se intervju med VD:n som pratar om rekrytering
VD:n om hur man arbetar med rekrytering på företaget.