Röster från företaget

Vid ett studiebesök ges normalt möjligheter att ställa frågor till och diskutera med olika företrädare för företaget. För att simulera en sådan frågestund har vi valt att i intervjuform låta några personer på företaget göra sina röster hörda.

Några av frågeställningarna i intervjuerna är:
Vad ser VDn som viktiga ansvarsområden i sin roll? Vilka frågor tycker arbetsmiljöombudet är de mest angelägna? Hur resonerar det fackliga ombudet kring samverkansfrågor på företaget? Hur beskriver de tre intervjupersonerna företagets interna kommunikationsvägar? 

 

Intervjuer

Se intervju med arbetsmiljöombudet
Intervju med arbetsmiljöombudet på företaget.

Se intervju med svetsare
Intervju med fackligt ombud för IF Metall på företaget.

Se intervjuer med VD:n
Intervjuer med företagets VD.