Frågeställning 4

Gå igenom den produktivitetspotentialanalys som genomförts på företaget.

  • Utgå från ppa-analysens resultat. Hur skulle du rekommendera att ett utvecklingsarbete på företaget bör läggas upp?
  • Ge förslag på hur företagets lönsamhet skulle kunna ökas.
  • Vilka konkreta åtgärder tycker du skulle vara mest angelägna att börja arbeta med?