Frågeställning 3

Du är personalansvarig på företaget. Företagets VD säger att man på företaget beslutat att arbetssökande och anställda skall genomgå läkarundersökning (innefattande urinprovstagning) och medicinska test. Detta som ett led i att öka säkerheten på arbetsplatsen och förhindra arbetsplatsolyckor. Du får i uppdrag att genomföra denna förändring.

  • Vilka lagbestämmelser finns att ta hänsyn till?
  • Är det skillnad vad gäller arbetssökande och redan anställda?
  • Vad säger rättspraxis?
  • Vilken rekommendation ger Du företaget när det gäller implementering av beslutet?