Frågeställningar

Här hittar du de frågeställningar som är kopplade till Arbetsplatsen till klassrummet.

Börja med att bekanta dig med företaget genom att titta igenom sidorna som finns här. På alla sidor finns frågeställningarna tillgängliga. 

Din uppgift är att besvara och reflektera över frågeställningarna och att göra en egen bedömning. Vägledning i detta arbete hittar du med hjälp av informationen på dessa webbsidor och genom att söka information på andra webbplatser. Förslag på informationsvägar hittar du under rubriken Referenser.

Sammanfatta dina slutsatser i en skriftlig rapport som lämnas till din kursansvarige. Rapporten ska också innehålla referenser.