Arbetsplatsen till klassrummet

Här presenteras ett fiktivt verkstadsföretag i Sverige, deras verksamhet, utvecklingsmöjligheter och problem. Dessa sidor är tänkta att användas i olika undervisningssammanhang som ett komplement och alternativ till studiebesök. Avsikten har varit att så långt möjligt förmedla de intryck och den information som ett riktigt besök kan ge.

Företaget presenteras genom ett antal videosekvenser, texter, intervjuer och ett omfattande faktamaterial om verksamhetens produktionstekniska och ekonomiska förutsättningar samt arbetsmiljöförhållanden. Besökaren kan i obegränsad omfattning och valfri ordning ta del av materialets olika delar.

I anslutning till innehållssidorna finns arbetsuppgifter som kursdeltagaren skall genomföra inom ramen för olika kursavsnitt. I referensavsnittet finns det förslag på relevanta informationskällor inom ämnesområdet som kan vara viktiga för att lösa arbetsuppgifterna.

Miljöbild

Miljöbild