Programansvariga

Byggarbetsledare

Namn: Patrik Mosveen
E-post: pmv@du.se
Tel: 023-77 86 45
________________________

Byggingenjör

Namn: Hans Persson
E-post: hpe@du.se
Tel: 023-77 86 37
________________________

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Namn: Ingemar Nygren
E-post: iny@du.se
Tel: 023-77 88 32
________________________

Detaljhandelsprogrammen

Namn: Jan Åkerstedt 
E-post: jak@du.se
Tel: 023-77 86 53
________________________

Digitalbrott och eSäkerhet

Namn: Hans-Edy Mårtensson 
E-post: hem@du.se
Tel: 023-77 88 61
________________________

Ekonomprogrammet

Namn: Ola Nääs 
E-post: ona@du.se
Tel: 023-77 85 58

Namn: Björn Andersson
E-post: bar@du.se
Tel: 023-77 89 23
________________________

Energiteknikerprogrammet

Namn: Frank Fiedler
E-post: ffi@du.se
Tel: 023-77 87 11
________________________

Energiteknik - Högskoleingenjörsprogram

Namn: Hans Ersson
E-post: her@du.se
Tel: 023-77 84 07
________________________

Entreprenöriellt företagande

Namn: Björn Andersson
Epost: bar@du.se
Tel: 023-77 89 23
________________________

Grafisk design

Namn: Anna Skogbergs
E-post: asb@du.se
Tel: 023-77 88 23
________________________

Högskoleingenjörsprogram i materialteknik - industriell process- och produktutveckling

Namn: Erik Hedlund
E-post: ehe@du.se
Tel: 023-77 86 31
________________________

Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram

Namn: Carl Olsmats
E-post: cos@du.se
Tel: 023-77 86 41
______________________

International Tourism Management

Namn: Albina Pachkevic
E-post: alp@du.se
Tel: 023-77 87 21

______________________

IT säkerhet och mjukvarutestning

Namn: Thomas Kvist
E-post: tkv@du.se
Tel: 023-77 88 95

______________________

Magisterprogram i destinationsutveckling

Namn: Ioanna Farsari
E-post:ifa@du.se
Tel: 023-77 85 61
________________________

Magisterprogram i energieffektivt byggande

Namn:
E-post:
Tel: 023-77
________________________

Magisterprogram i tillämpad material och ytteknik

Namn: Ulf Bexell
E-post: ubx@du.se
Tel: 023-77 86 23
________________________

Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus

Namn: Lenka Klimplova
E-post: lki@du.se
Tel: 023-77 82 61
________________________

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang

Namn: Catia Cialani
E-post: cci@du.se
Tel: 023-77 89 48
________________________

Magisterprogram - Solar energy Engineering

Namn: Désirée Kroner
E-post: dkr@du.se
Tel: 023-77 88 60
________________________

Maskinteknik - Konstruktionsteknikerprogrammet

Namn: Pasi Juujärvi
E-post: pju@du.se
Tel: 023-77 89 26

_______________________

Maskinteknik - Produkt och konstruktionsutveckling

Namn: Mats Andersson
E-post: maan@du.se 
Tel: 023-77 88 93

_______________________

Masterprogram Business Intelligence

Namn: Daniel Brandt
E-post: dbr@du.se
Tel: 023-77 85 74
________________________

Materialteknik - Högskoleingenjörsprogram

Namn: Erik Hedlund
E-post: ehe@du.se
Tel: 023-77 86 31
_____________________

Personal- och arbetslivsprogrammet

Namn: Anna Gudmundsson Hillman
E-post: pag@du.se
Tel: 023-77 85 67

________________________

Sport Management

Namn: Joacim Larsson von Garaguly
E-post: jlr@du.se
Tel: 023-77 89 35
________________________

Systemvetenskapliga programmet

Namn: Pär Eriksson 
E-post: pei@du.se 
Tel: 023-77 89 79
________________________

Tekniskt/naturvetenskapligt basår

Namn: Susanne Römsing
E-post: srm@du.se
Tel: 023-77 88 30
________________________

Utveckling av eTjänster

Namn: Ulrika Artursson Wissa
E-post: uaw@du.se
Tel: 023-77 86 05
________________________

Öppen ingång - Högskoleingenjörsprogram

Namn: Astrid Alnås Widen
E-post: aaw@du.se
Tel: 023-77 88 93
 ________________________