Centrum för solenergiforskning

Centrum för solenergiforskning, SERC, var starten för energiforskning vid Högskolan Dalarna 1984 och har sedan dess utvecklats från att vara specialiserad på solfångarteknik till att till att omfatta hela energisystem. Forskningen inkluderar idag bl. a. system för solvärme och solel, kombinationer med lagringstekniker, biobränslen och vindkraft (för att täcka säsongs- eller årsbehov av el och värme), samt sociotekniska system där även sociala aktörer inkluderas. Forskningen är tvär- och mångvetenskaplig och sker i samarbete med ett flertal företag och organisationer.

Forskning bedrivs inom tre EU-projekt med användning av solenergi i renovering av flerbostadshus och kontor, solvärme i fjärrvärmesystem samt system med solvärme och värmepumpar för småhus.

SERC samarbetar nationellt inom Vinnova-satsningen Testbädd solenergi, med SP som värd.

Implementeringsproblematik kring etablering av solvärme i småhus har studerats sedan tidigt 90-tal av socialantropolog Annette Henning.

Laborativa resurser består av PV-anläggning, testrigg för solvärmesystem och förbränningslab.

Högskolan erbjuder två internationella masterprogram, 60 hp och 120 hp, i solenergiteknik som kopplar till profilens forskning.

Kontaktpersoner

Nyheter

Forskarskolan Reesbe samlas i Falun

3- 4 november sker företagsforskarskolan Reesbes höstmöte i Falun. Doktorander, handledare och företagsmentorer samlas för två dagar med föredrag av inbjudna föreläsare, studiebesök på Falu Energi & Vatten och forskningspresentationer av doktoranderna.

Viadukten höll och därmed pasta

Under veckan har unga snillen växt så det knakat på Vassbos klassiska odlingsmark utanför Borlänge. Bland annat konstruerade två forskningsgrupper från Falu Frigymnasium varsin bro av pasta. En annan grupp tog upp kampen mot trilskande motorsågskedjor.