Forskning

Forskningen inom turism och besöksnäring (tourism and leisure) handlar om analys av turismdestinationers utveckling, destinationsmarknadsföring, effekter av evenemang, turismnäringen som arbetsmarknad och frågor som handlar om mobilitet och hållbar utveckling. Forskningen fokuserar särskilt på frågor som rör utveckling av destinationer och besöksnäring i landsbygdsregioner och på mindre orter.

Inom CeTLeR så finns pågående forskningsprojekt:

Karriärvägar och mobilitet inom svensk besöksnäring (BFUF finansiär)

Representationer av samer och rennäring inom turism (FORMAS är finansiär)

Entreprenörskap och innovationer i små turismföretag (Högskolan Dalarna)

Utvecklingsprocesser i klusterinitiativ inom besöksnäringen (Högskolan Dalarna och Karlstads universitet)

Forskning om turismutveckling i perifera, arktiska miljöer (samarbete med KTH)

Utveckling och utvärdering av evenemang i Dalarna (Högskolan Dalarna samt regionala finansiärer)

 

Avslutade projekt: se lista i projektdatabasen!