Styrgruppen

Kopplat till Centrum för besöksnäringsforskning finns en styrgrupp som har till syfte komma med inspel när det gäller den strategiska inriktningen av centret.

Styrgruppen består till hälften av externa representanter och till hälften av interna medlemmar.

Externa Interna
John Armbrecht Föreståndare Centrum för Turism, Göteborgs universitet Susanna Heldt Cassel Centrumledare
Robert Pettersson Samverkanschef, Mittuniversitetet Helén Holmquist Sekreterare
Lotta Magnusson, Länsturistchef, Region Dalarna Johan Håkansson Tf Forskningsledare
Petra Lindberg Programansvarig Kurbits affärsutvecklingsprogram Sigrid Saveljeff Samverkansansvarig
Tobias Heldt Avdelningschef