Samverkansråd

Externa ledamöter i samverkansrådet:

Per Allansson, Främby Udde Resort

Anna Björkman, Falu Gruva

Per Kempe, Bjursås Ski Center

Jon Svensson, Vasaloppet

Camilla Sundqvist, SkiStar

Mats Nobelius/Kristin Forsberg, Leksand Resort

Lotta Magnusson, Region Dalarna

VD Nya Visit Dalarna (ej tillsatt)