Samarbeten

Fokus inom CeTLeR ligger på att utveckla samarbetet mellan besöksnäringen och akademin och därigenom stärka besöksnäringen men också vår egen kunskap om behoven i näringen.

Det är därför viktigt för oss att jobba med samarbeten för att få input både till våra utbildningar och till forskningen.