Medarbetare

Nedan finns en lista med medarbetare inom CeTLeR. För mer information klicka på personens namn.

Susanna Heldt Cassel 
Centrumledare
Professor kulturgeografi
Tfn: 073-270 16 52
shc@du.se

Maria Thulemark
Biträdande centrumtledare
Biträdande lektor turismvetenskap
Tfn 023-778961
mth@du.se

Helén Holmquist
Administratör CeTLeR
Adjunkt företagsekonomi
Tfn 073-270 16 45
hho@du.se 

Daniel Brandt
Lektor kulturgeografi
Tfn 023-77 85 74
dbr@du.se 

Tara Duncan
Lektor turismvetenskap
Tfn 023-77 86 97
tdu@du.se 

David Scott
Biträdande lektor turismvetenskap
Tfn 023-77 86 15
dsc@du.se

Jörgen Elbe
Lektor företagsekonomi
Tfn 023-77 89 31
jel@du.se 

Anna Emmoth
Lic. företagsekonomi
Tfn 023-77 85 30
aem@du.se

Ioanna Farsari
Lektor turismvetenskap
Tfn 023-77 85 61
ifa@du.se

Anna Klerby
Doktorand nationalekonomi
Tfn 070-518 07 09
akb@du.se

Joacim Larsson von Garaguly
Adjunkt företagsekonomi
Tfn 023-778525
jlr@du.se

Tobias Heldt
Lektor nationalekonomi
Tfn 023-77 87 32
the@du.se

Zuzana Macuchova
Biträdande lektor kulturgeografi
Tfn 023-77 87 21
zma@du.se 

Albina Pashkevich
Lektor kulturgeografi
Tfn 023-77 87 52
alp@du.se 

Jonathan Yachin
Doktorand turismvetenskap
Tfn
jmy@du.se

Hasan Fleyeh
Lektor datateknik
Tfn 023-77 88 31
hfl@du.se