Samverkan

Uppdragsutbildningar

Akademin planerar och genomför uppdragsutbildningar i flera ämnen.
För mer information tag kontakt med Mandy Bengts, verksamhetsansvarig:
mab@du.se, 023-77 83 46, 070-614 49 00.

Språkcentrum

Akademin är också ansvarig för Språkcentrum som är bas för våra aktiviteter runt språk.