Forskning

Akademin Humaniora och medier är värd för en av högskolans sex prioriterade forskningsprofiler, Interkulturella studier (IKS).
Forskningsledare är professor Jonas Stier.

Profilen innehåller fem inriktningar: Audiovisuella studier, Interkulturella språkstudier, Transkulturella identiteter, Minoritet, identitet, autencitet samt Transition, identitet och civilsamhälle.

IKS inkluderar också Världsarvets världar (WHILD), ett nätverk för kunskapsuppbyggande inom forskning, undervisning och besöksnäring relaterat till världsarv med centrum vid Högskolan Dalarna, Falun.

För mer information om forskningen vid Högskolan Dalarna se länk till höger.

I DiVA finns forskningspublikationer och studentuppsatser. Det är ett öppet elektroniskt arkiv och en databas över de forskningspublikationer och examensarbeten som Högskolan Dalarnas forskare och studenter producerar.