Internationella rådet

Internationella Rådet har till uppgift att initiera, stimulera, främja, stödja och följa upp implementeringen av Högskolan Dalarnas internationaliseringspolicy. Detta innebär mera specifikt bland annat följande:

Internationella Rådets sammansättning

Internationella Rådet, som utses av rektor, har följande sammansättning:

Internationaliseringssamordnaren är rådets föredragande tjänsteman.