Internationalisering -Afrika

Internationalisering

Vi lever i ett alltmer globaliserat samhälle och Högskolan Dalarna är genom utbildningar och forskning drivande i en internationaliseringsprocess som gagnar både den egna verksamhetens kvalitet och regionen i stort.

Det globala ansvarstagandet ska vara en utgångspunkt för Högskolans internationaliseringsarbete och det internationella perspektivet genomsyra alla typer av verksamhet vid Högskolan. Högskolan ansvarar för att studenter som tar ut examen vid Högskolan ska ha haft inslag av relevanta internationella perspektiv och erfarenheter i sin utbildning.

För att öka den internationella rörligheten, både på campus och på nätet, har Högskolan ett brett nätverk av samarbetspartners över hela världen tillgängligt för våra studenter och anställda. Erfarenheter och intryck från dem som tillbringar en tid utomlands bidrar tillsammans med gästföreläsare och - studenter till en ökad internationalisering av vår verksamhet.

Kontakt

Susanne Corrigox
Internationaliseringssamordnare
Mail: sco@du.se
Tel: 023-778153