Organisation & kontakt

Miljösamordnare

Högskolan Dalarnas miljösamordnare har i uppdrag att samordna och utveckla högskolans miljöarbete. Har du frågor eller förslag kring miljöarbetet är du välkommen att kontakta:

Miljöråd

Miljörådet primära uppgift är att leda miljöarbetet och ansvara för Högskolans miljöledningssystem. Rådet har även ansvar för att årligen rapportera resultatet av miljöarbetet till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket.

Miljörådet består av

 Övriga kontaktpersoner inom miljö