Utbildning i intern miljörevision

 

Bakgrund
Miljöarbetet vid Högskolan Dalarna bedrivs inom ramen för ett miljöledningssystem och i det ingår att årligen följa upp arbetets resultat genom interna miljörevisioner. Högskolan Dalarna behöver under 2017 genomföra en ny utbildning i intern miljörevision. Av totalt sex personer som gick miljörevisonsutbildning 2012 är det bara två som jobbar kvar på högskolan idag.

Syfte
Syftet med utbildningen är att blivande interna miljörevisorer ska erhålla kunskap och praktisk erfarenhet om miljö- och hållbarhetsarbete, ledningssystem, kraven i ISO 14001:2015 och revisionsteknik.
 
Målgrupp
Utbildningen kan sökas av alla fast anställda vid Högskolan Dalarna efter godkännande av chef. Efter genomgången kurs kommer deltagarna att utgöra en arbetsgrupp med uppdrag att genomföra interna miljörevisorer 1-2 gånger årligen. Uppskattad tidsåtgång per revision är 10-20 timmar.

Genomförande
Utbildningen genomförs under fyra heldagar i oktober och november. Först ett tvådagarspass om Högskolan Dalarnas miljöarbete, om miljöledning i statliga myndigheter och miljöstyrning enligt ISO 14001:2015 samt om revisionsteknik. Ett andra tvådagarspass kommer att innebära planering, genomförande och rapportering av en skarp intern miljörevision med stöd från utbildningsledaren. Exakta datum för utbildningen är inte fastslagna än.

Ansökan
Välkommen med din ansökan - eller om du har frågor om kursen - till Anton Grenholm, miljösamordnare: agr@du.se, 023-77 82 58