Universitetskanslersämbetets utvärdering

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) utvärderar kvaliteten för all högre utbildning vid svenska högskolor och universitet.

UKÄ:s granskning av hållbar utveckling i utbildningen 2017

Hållbar utveckling i utbildning 2017

UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete- pilotgranskning 2017

Självvärdering Högskolan Dalarna 2017
Fördjupningsområden Högskolan Dalarna 2017

 

2016 kommer ett nytt kvalitetssäkringssystem att införas. Mer information finns på UKÄ:s websida

Tabell: Resultatet av UKÄ:s utbildningsutvärderingar 2011–2015  

Huvudområde

Omg.

Examen

Omdöme

UKÄ:s uppföljning

Företagsekonomi

1

Kandidatexamen

Bristande kvalitet

Hög Kvalitet

Företagsekonomi

1

Magisterexamen

Bristande kvalitet

Hög kvalitet

Informatik

1

Kandidatexamen

Bristande kvalitet

Hög kvalitet

Kulturgeografi

1

Kandidatexamen

Hög kvalitet

 

Kulturgeografi

1

Magisterexamen

Hög kvalitet

 

Medie- och kommunikations-vetenskap[1] 

1

Kandidatexamen

Bristande kvalitet 

Examenstillståndet återkallat av Högskolan

Nationalekonomi

1

Kandidatexamen

Bristande kvalitet

Hög kvalitet

Nationalekonomi

1

Magisterexamen

Bristande kvalitet

Hög kvalitet

Sociologi

1

Kandidatexamen

Bristande kvalitet

Hög kvalitet

Sociologi[1] 

1

Magisterexamen

Bristande kvalitet 

Examenstillståndet återkallat av Högskolan

Engelska

3

Kandidatexamen

Hög kvalitet

 

Engelska

3

Magisterexamen

Bristande kvalitet

Hög kvalitet

Franska

3

Kandidatexamen

Hög kvalitet

 

Litteraturvetenskap

3

Kandidatexamen

Bristande kvalitet

Hög kvalitet

Svenska som andraspråk

3

Kandidatexamen

Hög kvalitet

 

Svenska språket

3

Kandidatexamen

Bristande kvalitet

Hög kvalitet

Tyska

3

Kandidatexamen

Hög kvalitet

 

Datateknik

4

Kandidatexamen

Bristande kvalitet

Hög kvalitet

Högskoleingenjör – byggteknik

4

Yrkesexamen

Mycket hög kvalitet

 

Högskoleingenjör – maskinteknik

4

Yrkesexamen

Mycket hög kvalitet

 

Barnmorskeexamen

5

Yrkesexamen

Hög kvalitet

 

Religionsvetenskap

5

Kandidatexamen

Mycket hög kvalitet

 

Religionsvetenskap

5

Magisterexamen

Hög kvalitet

 

Historia

5

Kandidatexamen

Hög kvalitet

 

Sjuksköterskeexamen

5

Yrkesexamen

Hög kvalitet

 

Omvårdnad

5

Kandidatexamen

Hög kvalitet

 

Omvårdnad

5

Magisterexamen

Bristande kvalitet

Beslut 2016

Vårdvetenskap

5

Magisterexamen

Bristande kvalitet

Hög kvalitet

Distriktssköterske-examen

5

Yrkesexamen

Bristande kvalitet

Hög kvalitet

Bildproduktion

6

Kandidatexamen

Hög kvalitet

 

Grafisk teknologi

6

Kandidatexamen

Hög kvalitet

 

Ljud- och musik-produktion

6

Kandidatexamen

Hög kvalitet

 

Turismvetenskap

6

Kandidatexamen

Hög kvalitet

 

Turismvetenskap

6

Magisterexamen

Hög kvalitet

 [1] Examenstillståndet återkallat av Högskolan.