I media: Utredning om samlokalisering

2016-11-30 av: Samlokaliseringsbloggen

Här samlar vi länkar till det som skrivits i media om den så kallade samlokaliseringsutredningen.

2016-11-30

Sydsvenskan: Rektorn rasar mot regeringen

 

2016-11-24

Uppsala Universitet: Rektorsbloggen: Översyn av styrsystem och resursfördelning

 

2016-11-17

Helene Hellmark Knutsson: Närhet till högskola viktigt för landets tillväxt

 

2016-11-12

Dalarnas Tidning, debatt: Ta vara på styrkorna och överbrygg svagheterna

 

2016-11-10

Dalarnas Tidning, ledare: RUNNBERG: S-topparnas nya vision för en högskola i både Falun och Borlänge är för passiv

Dalarnas Tidning, insändare:Bo Berggren svarar

 

2016-11-08

Dalarnas Tidning, debatt: Nu måste vi ta nästa steg

Dalarnas Tidning, insändare:Hallå S i Falun!

 

2016-11-04

Dalarnas Tidning, insändare: Du har fel Bo Berggren

Dala-Demokraten, debatt: Upprätta ett samhällskontrakt för att stärka Högskolan Dalarnas roll

 

2016-10-31

Avesta Tidning, insändare:Högskolan Dalarna behövs på båda orter

 

2016-10-26

Dagens Samhälle: Högskolan är ingen regionalpolitisk sandlåda

Svar på skriftlig fråga från Statsrådet Helene Hellmark Knutsson till Christer Nylander (L) 2016/17:130: Högskolors lokalisering

 

2016-10-21

Dalarnas Tidningar, opinion: Bo Bergren: Därför har Borlänge inga skäl att vara rädd för Falun

Dalarnas Tidningar, debatt: Ministern om Högskolan Dalarna: Människor och orter ska inte överges av staten - hela landet ska leva

 

2016-10-20

Universtitetsläraren: Jävig försvarsminister hyllar beslut om campus Borlänge

Dalarnas Tidningar, Insändare: Snacka om ministerstyre

Dalarnas Tidningar, Insändare: Hilliges måste avgå

Dala-Demokraten, Insändare: Hallå S i Falun!

 

2016-10-19

Dalarnas Tidningar, Debatt: DALARNAS STUDENTKÅR: Ohederligt av högskoleministern

Dalarnas Tidningar, Debatt: SVERIGES STUDENTKÅRER: Sluta använda högre utbildning som ett medel i arbetsmarknadspolitiken

 

2016-10-17

Dalarnas Tidningar, Debatt: MINISTERN OM HÖGSKOLAN DALARNA: Människor och orter ska inte överges av staten - hela landet ska leva

Dalarnas Tidningar, Insändare: Varför lyssnar inte Borlängepolitikerna på studenterna?

Dalarnas Tidningar, Insändare: Ministerbeslut om handel i hela Dalarna

Dalarnas Tidningar, Insändare: Högskolans akademiska Tjernobyl

Skriftlig fråga till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson från Christer Nylander (L) 2016/17:130: Högskolors lokalisering

 

2016-10-15

Svenska Dagbladet, debatt: Ministern: Det handlar om att hela Sverige ska leva

Dalarnas Tidningar, Insändare: Vilken toppstyrning när det gäller Högskolan Dalarna

Dalarnas Tidningar, Insändare: Högskolan ska vara akademisk

Dalarnas Tidningar, Insändare: Avgå Marita Hilliges

Dalarnas Tidningar, Insändare: Förklara ministerstyre för Bohlin (M)

 

2016-10-14

Högskolan Dalarna: Uttalande från Högskolan Dalarnas styrelse

SR P4 Dalarna: Trots hård kritik - högskolans styrelse sitter kvar

 

2016-10-13

Regeringsbeslut: Högskolan Dalarna ska även fortsättningsvis bedriva utbildning och forskning i både Borlänge och Falun

Högskolan Dalarna: Regeringen ingriper och detaljstyr Högskolans verksamhet

Dalarnas Studentkår: Ett allvarligt övertramp av regeringen

Svenska Dagbladet, debatt: Rektorer: Regeringen ska inte köra över högskola

Dalarnas Tidningar, debatt: 35 REKTORER RYTER: Regeringsbeslutet om Högskolan Dalarna en principfråga med långtgående konsekvenser

Dalarnas Tidningar, debatt: DALARNAS STUDENTKÅR: Det krävs ett hästjobb från Borlänge om de ska lyckas bli en attraktiv studentstad

Dalarnas Tidningar, ledare: EHRLING: Är Högskolan Dalarna inget mer än regionalpolitik för Socialdemokraterna?

Dala-Demokraten: Peter Hultqvist (S): "Inte rimligt att Borlänge förlorar tillgången till högskolan"

Dala-Demokraten, ledare: EHRLING: Är Högskolan Dalarna inget mer än regionalpolitik för Socialdemokraterna?

Dala-Demokraten, insändare: Dimridåer skingras på Högskolan

Dala-Demokraten, insändare: Vad är det för ministerstyre?

Dala-Demokraten: Regeringens beslut om Högskolan Dalarna

Dala-Demokraten: Regeringen har klubbat beslut om högskolan

Rektor vid Högskolan i Borås: Regeringen tar över och fattar lokaliseringsbeslut

SVT: Regeringens slutgiltiga beslut: Högskolan blir kvar

SR P4 Dalarna: Regeringen: Högskolan kvar på båda orterna

 

2016-10-12

Universtitetsläraren: Regeringen detroniserar Högskolan Dalarnas ledning

Dalarnas Tidningar: Universitetslektor i Borlänge: "Jag är jätteglad – nu slipper jag söka nytt jobb"

Dalarnas Tidningar: Fiskarhedenvillans vd Gunnar Jönsson välkomnar besked om Högskolan Dalarna

SVT: Högskolan Dalarnas flytt på två minuter

Dalarnas Studentkår: Ett öppet brev till regeringen från Dalarnas studentkår

Dala-Demokraten, debatt: Högskolan Dalarnas framtid handlar om mer än bara lokalisering

Dala-Demokraten: Regeringen grep in och tog över - Högskolans ordförande kritisk mot styrningen

SVT: Politikerna: Avgå, rektorn!

SVT: Studentkåren: En allvarlig inskränkning

SR P4 Dalarna: Kommunalrådet: Förtroendet för Marita Hilliges är förbrukat

SR P4 Dalarna: Blandade känslor för regeringens beslut om Dalarnas högskola

 

 

2016-10-11

Dalarnas Tidningar: Kommunalrådet i Falun om högskolebeskedet

Dalarnas Tidningar: Marita Hilliges svarar på Carl-Oscars Bohlins kritik och bristande förtroende och krav på hennes avgång

Dalarnas Tidningar, debatt: Högskolan Dalarna prioriterar det behov som länet har i form av kunskap

Dalarnas Tidningar, debatt: Oppositionsrådet (M): Borlänge har bättre förutsättningar än Falun att bedriva högskola

Dalarnas Tidningar: DT har träffat studenter i Borlänge: "Det är dåligt att det inte blev någon flytt till Falun"

Dalarnas Tidningar: Spelet om Högskolan Dalarnas framtid – Bohman (S) kontaktade regeringen

Dala-Demokraten: Jan Bohman (S):"Vi har fått stöd för den linje vi framfört"

Dala-Demokraten: Regeringsbeslut: Högskolan ska ha verksamhet i både Borlänge och Falun

Dala-Demokraten, ledare: Snarstucken högskolerektor efter bra regeringsbeslut

Dala-Demokraten: Högskolan Dalarna blir troligtvis kvar i Borlänge - regeringsbeslut på torsdag

Dala-Demokraten, ledare: En manipulativ rektor för inte högskolan framåt!

Dala-Demokraten Studentkåren om regeringens högskolebesked: "Otroligt beklagligt"

SVT: Regeringen: Högskola i både Falun och Borlänge

SR P4 Dalarna: Regeringen: Högskolan Dalarna ska finnas i både Falun och Borlänge

 

2016-10-09

Universtitetsläraren: SULF-föreningen i Dalarna beredd på frågor om samlokalisering

 

2016-10-08

Dalarnas Tidningar, Insändare: Samlokalisering till Falun bästa alternativet.

 

2016-10-07

Dala-Demokraten, Insändare: När ska politikerna prata om studenterna?

Dalarnas Studentkår: Svar till ”enighet över partigränserna: Bra med högskola på två orter

 

2016-10-06

Dala-Demokraten, Debatt: Enighet över partigärnserna: Bra med högskola på två orter

Dala-Demokraten: Föreningen agerar för att minska otryggheten bland Borlänges studenter

 

2016-10-05

Dala-Demokraten, Debatt: Jag motsätter mig med emfas flytten av Högskolan Dalarna till enbart Falun!

 

2016-10-04

Dala-Demokraten: Förföljelser, sexuella trakasserier och knivhot – studenter berättar om Borlänges studentboenden

Dala-Demokraten, Enkät: Vad tycker du om Borlänge som studentstad?

Dala-Demokraten, Tunabyggens vd: "Min bild av det här området är att det är tryggt"

 

2016-10-03

Dalarnas Tidningar, Insändare: Flytta Högskolan Dalarna till Borlänge

Dala-Demokraten, Insändare: Studentkåren står bakom flytt till Falun

 

2016-09-29

Dala-Demokraten, Ledare: Låt högskolan vara kvar på två orter!

 

2016-09-28

Dala-Demokraten, Ledare: Önsketänkande kring högskoleflytten!

 

2016-09-27

Dalarnas Tidningar: Borlänge kommun riktar ny kritik mot Högskolan Dalarnas flyttplaner

 

2016-09-23

SVT: Studentkåren: Hela högskolan till Falun

SR P4 Dalarna: Politiker sågar utredning och hearing om högskolan

Dala-Demokraten: Studentkåren vill flytta hela Högskolan Dalarna till Falun

Dalarnas Tidningar: Bisarrt eller konstruktivt - delade meningar om högskoledebatt

Dalarnas Tidningar: Utredningsarbetet klart: "En samlokalisering ökar högskolans attraktivitet"

 

2016-09-20

Dala-Demokraten: Ronny Svensson: Högskolan Dalarna mot Falun eller framtiden

2016-09-12

Dala-Demokraten: Kritik från Studentkåren Högskolan Dalarna

 

2016-09-01

Dalarnas Tidningar: Ledare: Runnberg:Borlänge skulle aldrig förlåta Falun om högskolan flyttar allt till Falun

 

2016-08-31

P4 Dalarna: Falun och Borlänge lovar täta bussturer och fler studentbostäder

Dalarnas Tidningar: Därför utreddes aldrig Borlänge som ett alternativ: "Inte realistiskt"

 

2016-08-30

Dalarnas Tidningar: Borlänge och Falun i gemensam avsiktsförklaring om högskolan

P4 Dalarna: Många vill ha högskolan kvar i Borlänge

P4 Dalarna: Rektor: Inte alls ointresserad av att bedriva utbildning i Borlänge

 

2016-06-26

Dala-Demokraten: Högskolans osäkra framtid i Borlänge får byggföretag att tveka

 

2016-06-10

Dalarnas Tidningar: Debatt: I den nya storregionen riskerar vi att mista högskolan Dalarna

Dala-Demokraten: Insändare: Stoppa stolleprovet och skatteslöseriet!

 

2016-06-08

Dalarnas Tidningar: Debatt: "Vi är djupt besvikna över hur Falun slår undan benen för oss i Borlänge"

Dala-Demokraten: "Samverka istället för att samlokalisera Högskolan Dalarna"

SVT: Dragkampen om Högskolan Dalarna har börjat

 

2016-06-07

Dalademokraten: Jan Bohman (S): "Falu kommun slår undan benen för Borlänge i högskolefrågan"

Falu kommun: "Falun vill utveckla högskolesamarbete"

 

2016-06-09

Dalarnas Tidningar: Anton Ek (V): "Kompetensen finns i Borlänge"

 

2016-05-31

Dalarnas Tidningar: "Kommunen lovar nya lokaler om högskolan enbart hamnar i Falun"

 

2016-04-07

Universitetsläraren: MarieLouise Samuelsson: "Är Högskolan Dalarna utsatt för ministerstyre?"

 

2016-02-25

Dala-Demokraten: "Carl-Oskar Bohlin (M): "Flytt av högskolan kan bli förödande"

 

2016-02-15

Dalarnas Tidningar: Insändare: "Utredning i akademisk anda"

 

2016-02-09

Dala-Demokraten: Högskolerektor Marita Hilliges: "Vi är väldigt glada över ministerns besked"

Dala-Demokraten: Högskoleministern: "Viktigt med högre utbildning och forskning i hela landet"

Dalarnas tidningar: Ministerbesök på Högskolan Dalarna

SVT: Högskoleministern på Högskolan Dalarna - ogillar tanken på färre högskoleorter

 

2016-02-05

Dala-Demokraten, debatt: Undangöm inte fakta om Högskolan Dalarna

 

2016-01-29
Dalarnas tidningar: Live 11.00 - Diskussion om Högskolan Dalarnas framtid

Pressmeddelande från Högskolan: Utredningen om Högskolans framtida lokalisering är igång


SVT Dalarna: Möte om Högskolan Dalarnas framtid


Dalarnas tidningar: Utredning om eventuell centralisering av Högskolan Dalarna


Dala-Demokraten: Landshövdingen uppvaktades i högskolefrågan


Dala-Demokraten: ”Tappar vi högskolan blir vi återigen bruksorten”


Statskoll: Barbro Holmberg utreder kontroversiell högskoleflytt


Dala-Demokraten: Flytten till Falun som ingen vill ha

 

2016-01-16

Dalarnas tidningar: Kompakt riksdagsmotstånd mot högskoleflytt

 

2016-01-13

Dala-Demokraten: Var ska kunskapens träd planteras?

 

2016-01-08

Dala-Demokraten: Högskoledebatt: En avgrund mellan Falun och Borlänge?

 

2016-01-07

Dala-Demokraten: Högskolan Dalarna måste tänka om!

 

2016-01-05

Dala-Demokraten: Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större

 

2016-01-01

Dala-Demokraten: Nyårskrönika: Året som gick i Borlänge

 

2015-12-30

Dalarnas tidningar: Högskoledebatten: Westholms drapa saknar intellektuell hederlighet

 

2015-12-29

Dala-Demokraten: Magkänsla är bra i högskoledebatten!

Dalarnas tidningar: Nya lokaler kostar för mycket

 

2015-12-28

Dalarnas tidningar: Debatt: En flytt av högskolan vore en stor förlust för industrin

 

2015-12-25

Dalarnas tidningar: Erik Westholm ”Släpp Högskolan Dalarna fri!”

 

2015-12-20

Dala-Demokraten Ledare: Brev till ledarsidan: utveckla högskolan i Borlänge

 

2015-12-18

Dalarnas tidningar: En tydlig handlingsplan behövs

 

2015-12-15

Dala-Demokraten: På gränsen till idioti att flytta högskolan till Falun

 

2015-12-14

Dala-Demokraten: Ministern svarade om högskoleflytt

 

2015-12-13

Dalarnas tidningar, Ledare: Häpnadsväckande att en politiker uttalar sig på det sättet

 

2015-12-11

Dalarnas tidningar. Debatt: Varför löser Falun det mycket bättre än Borlänge?

Dalarnas tidningar: Högskoleministern svarar om planerna på att lägga ned högskolan i Borlänge

Dalarnas tidningar: Lisa Magnusson: Häpnadsväckande att en politiker uttalar sig på det här sättet

 

2015-12-10

Statskoll: Regeringen kan inte stoppa högskolenedläggning i Borlänge

 

2015-12-08

Dalarnas tidningar debatt: Studenterna vill ha en fungerande bostadsgaranti

Interpellation 2015/16:223: Högskolan Dalarnas framtida lokalisering 

 

2015-12-07

Dalarnas tidningar: Ogenomtänkt förslag

Dala-Demokraten: Svar om bostadsgarantin

 

2015-12-02

Dalarnas tidningar, Ledare: Lisa Magnusson: Därför är det tråkigt att plugga i Borlänge

 

2015-12-01

Dala-Demokraten Kultur: Svaga argument stärker inte Högskolan Dalarna

 

2015-11-30

Dala-Demokraten debatt: Dalarnas studentkår – Vad hände med bostadsgarantin i Borlänge?

 

2015-11-25

Sveriges riksdag: Högskolan Dalarnas framtida lokalisering

 

2015-11-19

Dalarnas tidningar: Högskolekonflikten hårdnar

Dalarnas tidningar, insändare: Rädda Högskolan Dalarna

 

2015-11-13

Dala-Demokraten Debatt: Kommunledningen i Falun om högskoleflytt – viktigt med närhet men också konkurrenskraft

 

2015-11-12

Dala-Demokraten: Studentsvar till högskoleledningen ”Mer än studentliv som avgör utbildningsval”

 

2015-11-11

Universitetsläraren: Planerad flytt skapar oro i Borlänge

 

2015-11-10

Dalarnas tidningar Insändare: Nedläggningsidén kan vara politisk

 

2015-11-09

P4 Dalarna: Riksdagspolitiker riktar kritik mot Högskolan Dalarnas ledning

Dala-Demokraten Insändare: Bästa lösningen för Högskolan Dalarna?

Dala-Demokraten Debatt: Vänsterpartiet: Vad är det för fel på Borlänge som högskoleort?

 

2015-11-06

Dalarnas tidningar: Många motståndare till Faluplanerna

Dala-Demokraten: Debatt – Högskolan och kåren: Därför vill vi utreda en flytt

Dala-Demokraten Ledare: Koncentrera till Borlänge istället

 

2015-11-05

P4 Dalarna: Dalarnas studentkår stöttar förslaget om högskoleflytt

Dalarnas tidningar: Sara Telde: Det handlar om Högskolan Dalarnas existens

P4 Dalarna: Regeringen kommer följa upp eventuellt högskolelyft

Dala-Demokraten: ”Var kvar i både Falun och Borlänge”

P4 Dalarna: Högskolestyrelsen startar utredning om möjlig högskoleflytt

Dalarnas tidningar: Samlokalisering av Högskolan Dalarna ska utredas

Dala-Demokraten: Högskolan ska utreda en flytt till Falun

Dala-Demokraten: Högskolor når framgång genom nära samverkan 

Dala-Demokraten: Obegripliga flyttplaner av Högskolan

Dala-Demokraten: För och emot en flytt till Falun i Borlänge

Dala-Demokraten: ”Geografisk närhet viktig för breddad rekrytering”

Dala-Demokraten: Falustudenter Vad tycker du om att flytta Högskolans verksamhet i Borlänge till Falun?

Dala-Demokraten: Kommunstyrelsen vill rädda kvar Högskolan

Dala-Demokraten: Högskolan viktig för helheten

Dala-Demokraten: Rektor talar med kluven tunga om Högskolan

Dalarnas tidningar: Borlänge redan förlorare av direktiven

 

2015-11-04

Dalarnas tidningar: Gahnshag tycker det är en svår fråga att hantera 

Dalarnas tidningar: Borlänge redan förlorare av direktiven

Dala-Demokraten: Kopplingen tekniska utbildningar – industrin stor konkurrensfördel

 

2015-11-03

Svt Nyheter Dalarna: Högskolan Dalarna kan läggas ner i Borlänge 

Dalarnas tidningar: Därför vill rektorn flytta ihop högskolan

Dala-Demokraten: Högskolan i Borlänge kan tvingas flytta till Falun 

Presskontakt.se: Högskolan Dalarna föreslås flytta till Falun 

Pressen.se: Live-TV tisdag – Pressträff om förslaget att flytta Högskolan Dalarna till Falun

Dalarnas tidningar: ”Det här rycker undan mattan”

SvT Dalarna: Förslaget om högskoleflytten kritiseras

P4 Dalarna: Rektor vill se över Högskolan

Dala-Demokraten, debatt: Nej till flytt av hela Högskolan Dalarnas verksamhet till Falun

 

2015-11-02

Dalademokraten: Högskolans verksamhet i Borlänge kan flyttas

P4 Dalarna: Högskolan Dalarnas verksamhet i Borlänge kan läggas ner

Dalarnas tidningar: Högskolans verksamhet i Borlänge kan flyttas 

Dala-Demokraten: Högskolan i Borlänge kan tvingas flytta till Falun

Pressen.se: Högskolans verksamhet i Borlänge kan flyttas

Allanyheter.com: Högskolan Dalarna kan läggas ner i Borlänge

P4 Dalarna: Borlänges kommunalråd oroad över tänkbar högskoleflytt

Dalarnas tidningar: ”Dåligt för stan”

janbohman.se: Högskolan är viktig för Borlänges utveckling

Dalarnas tidningar: Politiker tänker ta strid för att rädda Högskolan

Taggar:

blog comments powered by Disqus

På denna blogg kan du läsa om utredningen kring att eventuellt samla hela Högskolans verksamhet till Falun.
Inspel på utredningen kan göras till Peter Gustavsson Lidman, sekreterare i utredningsgruppen.

Taggmoln