I media: Utredning om samlokalisering

2016-11-30 av: Samlokaliseringsbloggen

Här samlar vi länkar till det som skrivits i media om den så kallade samlokaliseringsutredningen.

2016-11-30

Sydsvenskan: Rektorn rasar mot regeringen

 

2016-11-24

Uppsala Universitet: Rektorsbloggen: Översyn av styrsystem och resursfördelning

 

2016-11-17

Helene Hellmark Knutsson: Närhet till högskola viktigt för landets tillväxt

 

2016-11-12

Dalarnas Tidning, debatt: Ta vara på styrkorna och överbrygg svagheterna

 

2016-11-10

Dalarnas Tidning, ledare: RUNNBERG: S-topparnas nya vision för en högskola i både Falun och Borlänge är för passiv

Dalarnas Tidning, insändare:Bo Berggren svarar

 

2016-11-08

Dalarnas Tidning, debatt: Nu måste vi ta nästa steg

Dalarnas Tidning, insändare:Hallå S i Falun!

 

2016-11-04

Dalarnas Tidning, insändare: Du har fel Bo Berggren

Dala-Demokraten, debatt: Upprätta ett samhällskontrakt för att stärka Högskolan Dalarnas roll

 

2016-10-31

Avesta Tidning, insändare:Högskolan Dalarna behövs på båda orter

 

2016-10-26

Dagens Samhälle: Högskolan är ingen regionalpolitisk sandlåda

Svar på skriftlig fråga från Statsrådet Helene Hellmark Knutsson till Christer Nylander (L) 2016/17:130: Högskolors lokalisering

 

2016-10-21

Dalarnas Tidningar, opinion: Bo Bergren: Därför har Borlänge inga skäl att vara rädd för Falun

Dalarnas Tidningar, debatt: Ministern om Högskolan Dalarna: Människor och orter ska inte överges av staten - hela landet ska leva

 

2016-10-20

Universtitetsläraren: Jävig försvarsminister hyllar beslut om campus Borlänge

Dalarnas Tidningar, Insändare: Snacka om ministerstyre

Dalarnas Tidningar, Insändare: Hilliges måste avgå

Dala-Demokraten, Insändare: Hallå S i Falun!

 

2016-10-19

Dalarnas Tidningar, Debatt: DALARNAS STUDENTKÅR: Ohederligt av högskoleministern

Dalarnas Tidningar, Debatt: SVERIGES STUDENTKÅRER: Sluta använda högre utbildning som ett medel i arbetsmarknadspolitiken

 

2016-10-17

Dalarnas Tidningar, Debatt: MINISTERN OM HÖGSKOLAN DALARNA: Människor och orter ska inte överges av staten - hela landet ska leva

Dalarnas Tidningar, Insändare: Varför lyssnar inte Borlängepolitikerna på studenterna?

Dalarnas Tidningar, Insändare: Ministerbeslut om handel i hela Dalarna

Dalarnas Tidningar, Insändare: Högskolans akademiska Tjernobyl

Skriftlig fråga till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson från Christer Nylander (L) 2016/17:130: Högskolors lokalisering

 

2016-10-15

Svenska Dagbladet, debatt: Ministern: Det handlar om att hela Sverige ska leva

Dalarnas Tidningar, Insändare: Vilken toppstyrning när det gäller Högskolan Dalarna

Dalarnas Tidningar, Insändare: Högskolan ska vara akademisk

Dalarnas Tidningar, Insändare: Avgå Marita Hilliges

Dalarnas Tidningar, Insändare: Förklara ministerstyre för Bohlin (M)

 

2016-10-14

Högskolan Dalarna: Uttalande från Högskolan Dalarnas styrelse

SR P4 Dalarna: Trots hård kritik - högskolans styrelse sitter kvar

 

2016-10-13

Regeringsbeslut: Högskolan Dalarna ska även fortsättningsvis bedriva utbildning och forskning i både Borlänge och Falun

Högskolan Dalarna: Regeringen ingriper och detaljstyr Högskolans verksamhet

Dalarnas Studentkår: Ett allvarligt övertramp av regeringen

Svenska Dagbladet, debatt: Rektorer: Regeringen ska inte köra över högskola

Dalarnas Tidningar, debatt: 35 REKTORER RYTER: Regeringsbeslutet om Högskolan Dalarna en principfråga med långtgående konsekvenser

Dalarnas Tidningar, debatt: DALARNAS STUDENTKÅR: Det krävs ett hästjobb från Borlänge om de ska lyckas bli en attraktiv studentstad

Dalarnas Tidningar, ledare: EHRLING: Är Högskolan Dalarna inget mer än regionalpolitik för Socialdemokraterna?

Dala-Demokraten: Peter Hultqvist (S): "Inte rimligt att Borlänge förlorar tillgången till högskolan"

Dala-Demokraten, ledare: EHRLING: Är Högskolan Dalarna inget mer än regionalpolitik för Socialdemokraterna?

Dala-Demokraten, insändare: Dimridåer skingras på Högskolan

Dala-Demokraten, insändare: Vad är det för ministerstyre?

Dala-Demokraten: Regeringens beslut om Högskolan Dalarna

Dala-Demokraten: Regeringen har klubbat beslut om högskolan

Rektor vid Högskolan i Borås: Regeringen tar över och fattar lokaliseringsbeslut

SVT: Regeringens slutgiltiga beslut: Högskolan blir kvar

SR P4 Dalarna: Regeringen: Högskolan kvar på båda orterna

 

2016-10-12

Universtitetsläraren: Regeringen detroniserar Högskolan Dalarnas ledning

Dalarnas Tidningar: Universitetslektor i Borlänge: "Jag är jätteglad – nu slipper jag söka nytt jobb"

Dalarnas Tidningar: Fiskarhedenvillans vd Gunnar Jönsson välkomnar besked om Högskolan Dalarna

SVT: Högskolan Dalarnas flytt på två minuter

Dalarnas Studentkår: Ett öppet brev till regeringen från Dalarnas studentkår

Dala-Demokraten, debatt: Högskolan Dalarnas framtid handlar om mer än bara lokalisering

Dala-Demokraten: Regeringen grep in och tog över - Högskolans ordförande kritisk mot styrningen

SVT: Politikerna: Avgå, rektorn!

SVT: Studentkåren: En allvarlig inskränkning

SR P4 Dalarna: Kommunalrådet: Förtroendet för Marita Hilliges är förbrukat

SR P4 Dalarna: Blandade känslor för regeringens beslut om Dalarnas högskola

 

 

2016-10-11

Dalarnas Tidningar: Kommunalrådet i Falun om högskolebeskedet

Dalarnas Tidningar: Marita Hilliges svarar på Carl-Oscars Bohlins kritik och bristande förtroende och krav på hennes avgång

Dalarnas Tidningar, debatt: Högskolan Dalarna prioriterar det behov som länet har i form av kunskap

Dalarnas Tidningar, debatt: Oppositionsrådet (M): Borlänge har bättre förutsättningar än Falun att bedriva högskola

Dalarnas Tidningar: DT har träffat studenter i Borlänge: "Det är dåligt att det inte blev någon flytt till Falun"

Dalarnas Tidningar: Spelet om Högskolan Dalarnas framtid – Bohman (S) kontaktade regeringen

Dala-Demokraten: Jan Bohman (S):"Vi har fått stöd för den linje vi framfört"

Dala-Demokraten: Regeringsbeslut: Högskolan ska ha verksamhet i både Borlänge och Falun

Dala-Demokraten, ledare: Snarstucken högskolerektor efter bra regeringsbeslut

Dala-Demokraten: Högskolan Dalarna blir troligtvis kvar i Borlänge - regeringsbeslut på torsdag

Dala-Demokraten, ledare: En manipulativ rektor för inte högskolan framåt!

Dala-Demokraten Studentkåren om regeringens högskolebesked: "Otroligt beklagligt"

SVT: Regeringen: Högskola i både Falun och Borlänge

SR P4 Dalarna: Regeringen: Högskolan Dalarna ska finnas i både Falun och Borlänge

 

2016-10-09

Universtitetsläraren: SULF-föreningen i Dalarna beredd på frågor om samlokalisering

 

2016-10-08

Dalarnas Tidningar, Insändare: Samlokalisering till Falun bästa alternativet.

 

2016-10-07

Dala-Demokraten, Insändare: När ska politikerna prata om studenterna?

Dalarnas Studentkår: Svar till ”enighet över partigränserna: Bra med högskola på två orter

 

2016-10-06

Dala-Demokraten, Debatt: Enighet över partigärnserna: Bra med högskola på två orter

Dala-Demokraten: Föreningen agerar för att minska otryggheten bland Borlänges studenter

 

2016-10-05

Dala-Demokraten, Debatt: Jag motsätter mig med emfas flytten av Högskolan Dalarna till enbart Falun!

 

2016-10-04

Dala-Demokraten: Förföljelser, sexuella trakasserier och knivhot – studenter berättar om Borlänges studentboenden

Dala-Demokraten, Enkät: Vad tycker du om Borlänge som studentstad?

Dala-Demokraten, Tunabyggens vd: "Min bild av det här området är att det är tryggt"

 

2016-10-03

Dalarnas Tidningar, Insändare: Flytta Högskolan Dalarna till Borlänge

Dala-Demokraten, Insändare: Studentkåren står bakom flytt till Falun

 

2016-09-29

Dala-Demokraten, Ledare: Låt högskolan vara kvar på två orter!

 

2016-09-28

Dala-Demokraten, Ledare: Önsketänkande kring högskoleflytten!

 

2016-09-27

Dalarnas Tidningar: Borlänge kommun riktar ny kritik mot Högskolan Dalarnas flyttplaner

 

2016-09-23

SVT: Studentkåren: Hela högskolan till Falun

SR P4 Dalarna: Politiker sågar utredning och hearing om högskolan

Dala-Demokraten: Studentkåren vill flytta hela Högskolan Dalarna till Falun

Dalarnas Tidningar: Bisarrt eller konstruktivt - delade meningar om högskoledebatt

Dalarnas Tidningar: Utredningsarbetet klart: "En samlokalisering ökar högskolans attraktivitet"

 

2016-09-20

Dala-Demokraten: Ronny Svensson: Högskolan Dalarna mot Falun eller framtiden

2016-09-12

Dala-Demokraten: Kritik från Studentkåren Högskolan Dalarna

 

2016-09-01

Dalarnas Tidningar: Ledare: Runnberg:Borlänge skulle aldrig förlåta Falun om högskolan flyttar allt till Falun

 

2016-08-31

P4 Dalarna: Falun och Borlänge lovar täta bussturer och fler studentbostäder

Dalarnas Tidningar: Därför utreddes aldrig Borlänge som ett alternativ: "Inte realistiskt"

 

2016-08-30

Dalarnas Tidningar: Borlänge och Falun i gemensam avsiktsförklaring om högskolan

P4 Dalarna: Många vill ha högskolan kvar i Borlänge

P4 Dalarna: Rektor: Inte alls ointresserad av att bedriva utbildning i Borlänge

 

2016-06-26

Dala-Demokraten: Högskolans osäkra framtid i Borlänge får byggföretag att tveka

 

2016-06-10

Dalarnas Tidningar: Debatt: I den nya storregionen riskerar vi att mista högskolan Dalarna

Dala-Demokraten: Insändare: Stoppa stolleprovet och skatteslöseriet!

 

2016-06-08

Dalarnas Tidningar: Debatt: "Vi är djupt besvikna över hur Falun slår undan benen för oss i Borlänge"

Dala-Demokraten: "Samverka istället för att samlokalisera Högskolan Dalarna"

SVT: Dragkampen om Högskolan Dalarna har börjat

 

2016-06-07

Dalademokraten: Jan Bohman (S): "Falu kommun slår undan benen för Borlänge i högskolefrågan"

Falu kommun: "Falun vill utveckla högskolesamarbete"

 

2016-06-09

Dalarnas Tidningar: Anton Ek (V): "Kompetensen finns i Borlänge"

 

2016-05-31

Dalarnas Tidningar: "Kommunen lovar nya lokaler om högskolan enbart hamnar i Falun"

 

2016-04-07

Universitetsläraren: MarieLouise Samuelsson: "Är Högskolan Dalarna utsatt för ministerstyre?"

 

2016-02-25

Dala-Demokraten: "Carl-Oskar Bohlin (M): "Flytt av högskolan kan bli förödande"

 

2016-02-15

Dalarnas Tidningar: Insändare: "Utredning i akademisk anda"

 

2016-02-09

Dala-Demokraten: Högskolerektor Marita Hilliges: "Vi är väldigt glada över ministerns besked"

Dala-Demokraten: Högskoleministern: "Viktigt med högre utbildning och forskning i hela landet"

Dalarnas tidningar: Ministerbesök på Högskolan Dalarna

SVT: Högskoleministern på Högskolan Dalarna - ogillar tanken på färre högskoleorter

 

2016-02-05

Dala-Demokraten, debatt: Undangöm inte fakta om Högskolan Dalarna

 

2016-01-29
Dalarnas tidningar: Live 11.00 - Diskussion om Högskolan Dalarnas framtid

Pressmeddelande från Högskolan: Utredningen om Högskolans framtida lokalisering är igång


SVT Dalarna: Möte om Högskolan Dalarnas framtid


Dalarnas tidningar: Utredning om eventuell centralisering av Högskolan Dalarna


Dala-Demokraten: Landshövdingen uppvaktades i högskolefrågan


Dala-Demokraten: ”Tappar vi högskolan blir vi återigen bruksorten”


Statskoll: Barbro Holmberg utreder kontroversiell högskoleflytt


Dala-Demokraten: Flytten till Falun som ingen vill ha

 

2016-01-16

Dalarnas tidningar: Kompakt riksdagsmotstånd mot högskoleflytt

 

2016-01-13

Dala-Demokraten: Var ska kunskapens träd planteras?

 

2016-01-08

Dala-Demokraten: Högskoledebatt: En avgrund mellan Falun och Borlänge?

 

2016-01-07

Dala-Demokraten: Högskolan Dalarna måste tänka om!

 

2016-01-05

Dala-Demokraten: Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större

 

2016-01-01

Dala-Demokraten: Nyårskrönika: Året som gick i Borlänge

 

2015-12-30

Dalarnas tidningar: Högskoledebatten: Westholms drapa saknar intellektuell hederlighet

 

2015-12-29

Dala-Demokraten: Magkänsla är bra i högskoledebatten!

Dalarnas tidningar: Nya lokaler kostar för mycket

 

2015-12-28

Dalarnas tidningar: Debatt: En flytt av högskolan vore en stor förlust för industrin

 

2015-12-25

Dalarnas tidningar: Erik Westholm ”Släpp Högskolan Dalarna fri!”

 

2015-12-20

Dala-Demokraten Ledare: Brev till ledarsidan: utveckla högskolan i Borlänge

 

2015-12-18

Dalarnas tidningar: En tydlig handlingsplan behövs

 

2015-12-15

Dala-Demokraten: På gränsen till idioti att flytta högskolan till Falun

 

2015-12-14

Dala-Demokraten: Ministern svarade om högskoleflytt

 

2015-12-13

Dalarnas tidningar, Ledare: Häpnadsväckande att en politiker uttalar sig på det sättet

 

2015-12-11

Dalarnas tidningar. Debatt: Varför löser Falun det mycket bättre än Borlänge?

Dalarnas tidningar: Högskoleministern svarar om planerna på att lägga ned högskolan i Borlänge

Dalarnas tidningar: Lisa Magnusson: Häpnadsväckande att en politiker uttalar sig på det här sättet

 

2015-12-10

Statskoll: Regeringen kan inte stoppa högskolenedläggning i Borlänge

 

2015-12-08

Dalarnas tidningar debatt: Studenterna vill ha en fungerande bostadsgaranti

Interpellation 2015/16:223: Högskolan Dalarnas framtida lokalisering 

 

2015-12-07

Dalarnas tidningar: Ogenomtänkt förslag

Dala-Demokraten: Svar om bostadsgarantin

 

2015-12-02

Dalarnas tidningar, Ledare: Lisa Magnusson: Därför är det tråkigt att plugga i Borlänge

 

2015-12-01

Dala-Demokraten Kultur: Svaga argument stärker inte Högskolan Dalarna

 

2015-11-30

Dala-Demokraten debatt: Dalarnas studentkår – Vad hände med bostadsgarantin i Borlänge?

 

2015-11-25

Sveriges riksdag: Högskolan Dalarnas framtida lokalisering

 

2015-11-19

Dalarnas tidningar: Högskolekonflikten hårdnar

Dalarnas tidningar, insändare: Rädda Högskolan Dalarna

 

2015-11-13

Dala-Demokraten Debatt: Kommunledningen i Falun om högskoleflytt – viktigt med närhet men också konkurrenskraft

 

2015-11-12

Dala-Demokraten: Studentsvar till högskoleledningen ”Mer än studentliv som avgör utbildningsval”

 

2015-11-11

Universitetsläraren: Planerad flytt skapar oro i Borlänge

 

2015-11-10

Dalarnas tidningar Insändare: Nedläggningsidén kan vara politisk

 

2015-11-09

P4 Dalarna: Riksdagspolitiker riktar kritik mot Högskolan Dalarnas ledning

Dala-Demokraten Insändare: Bästa lösningen för Högskolan Dalarna?

Dala-Demokraten Debatt: Vänsterpartiet: Vad är det för fel på Borlänge som högskoleort?

 

2015-11-06

Dalarnas tidningar: Många motståndare till Faluplanerna

Dala-Demokraten: Debatt – Högskolan och kåren: Därför vill vi utreda en flytt

Dala-Demokraten Ledare: Koncentrera till Borlänge istället

 

2015-11-05

P4 Dalarna: Dalarnas studentkår stöttar förslaget om högskoleflytt

Dalarnas tidningar: Sara Telde: Det handlar om Högskolan Dalarnas existens

P4 Dalarna: Regeringen kommer följa upp eventuellt högskolelyft

Dala-Demokraten: ”Var kvar i både Falun och Borlänge”

P4 Dalarna: Högskolestyrelsen startar utredning om möjlig högskoleflytt

Dalarnas tidningar: Samlokalisering av Högskolan Dalarna ska utredas

Dala-Demokraten: Högskolan ska utreda en flytt till Falun

Dala-Demokraten: Högskolor når framgång genom nära samverkan 

Dala-Demokraten: Obegripliga flyttplaner av Högskolan

Dala-Demokraten: För och emot en flytt till Falun i Borlänge

Dala-Demokraten: ”Geografisk närhet viktig för breddad rekrytering”

Dala-Demokraten: Falustudenter Vad tycker du om att flytta Högskolans verksamhet i Borlänge till Falun?

Dala-Demokraten: Kommunstyrelsen vill rädda kvar Högskolan

Dala-Demokraten: Högskolan viktig för helheten

Dala-Demokraten: Rektor talar med kluven tunga om Högskolan

Dalarnas tidningar: Borlänge redan förlorare av direktiven

 

2015-11-04

Dalarnas tidningar: Gahnshag tycker det är en svår fråga att hantera 

Dalarnas tidningar: Borlänge redan förlorare av direktiven

Dala-Demokraten: Kopplingen tekniska utbildningar – industrin stor konkurrensfördel

 

2015-11-03

Svt Nyheter Dalarna: Högskolan Dalarna kan läggas ner i Borlänge 

Dalarnas tidningar: Därför vill rektorn flytta ihop högskolan

Dala-Demokraten: Högskolan i Borlänge kan tvingas flytta till Falun 

Presskontakt.se: Högskolan Dalarna föreslås flytta till Falun 

Pressen.se: Live-TV tisdag – Pressträff om förslaget att flytta Högskolan Dalarna till Falun

Dalarnas tidningar: ”Det här rycker undan mattan”

SvT Dalarna: Förslaget om högskoleflytten kritiseras

P4 Dalarna: Rektor vill se över Högskolan

Dala-Demokraten, debatt: Nej till flytt av hela Högskolan Dalarnas verksamhet till Falun

 

2015-11-02

Dalademokraten: Högskolans verksamhet i Borlänge kan flyttas

P4 Dalarna: Högskolan Dalarnas verksamhet i Borlänge kan läggas ner

Dalarnas tidningar: Högskolans verksamhet i Borlänge kan flyttas 

Dala-Demokraten: Högskolan i Borlänge kan tvingas flytta till Falun

Pressen.se: Högskolans verksamhet i Borlänge kan flyttas

Allanyheter.com: Högskolan Dalarna kan läggas ner i Borlänge

P4 Dalarna: Borlänges kommunalråd oroad över tänkbar högskoleflytt

Dalarnas tidningar: ”Dåligt för stan”

janbohman.se: Högskolan är viktig för Borlänges utveckling

Dalarnas tidningar: Politiker tänker ta strid för att rädda Högskolan

Taggar:

blog comments powered by Disqus

På denna blogg kan du läsa om den tidigare utredningen kring Högskolans lokalisering.

Taggmoln