Blogginlägg postade under februari 2016


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160127

2016-02-01 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens andra möte. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-01-27


I media: Utredning om samlokalisering

2016-11-30 av: Samlokaliseringsbloggen

Här samlar vi länkar till det som skrivits i media om den så kallade samlokaliseringsutredningen. 2016-11-30 Sydsvenskan: Rektorn rasar mot regeringen   2016-11-24 Uppsala Universitet: Rektorsbloggen: Översyn av styrsystem och resursfördelning  ...


Utredningsdirektiv för delutredningar

2016-02-22 av: Samlokaliseringsbloggen

I takt med att utredningsdirektiven godkänns av utredningsgruppen läggs de ut nedan. Synpunkter på direktiven kan lämnas till utredningsgruppens sekreterare Peter Lidman Gustavsson  fram till och med den 6 mars 2016. a. konsekvenser för utbildning...


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160208

2016-02-15 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens möte i början av febrari. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-02-08


Hearing 23 september 2016.

2016-02-29 av: Samlokaliseringsbloggen

Den 23 september 2016 kommer Högskolan att genomföra en hearing för inbjudna gäster där resultatet från samlokaliseringsutredningen kommer att presenteras. Hearingen kommer att utgöra ett forum för att framföra tankar och synpunkter.


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160222

2016-02-26 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens möte 22 februari. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-02-22

På denna blogg kan du läsa om den tidigare utredningen kring Högskolans lokalisering.

Taggmoln