Redovisning av de ’hearings’ som anordnats

2016-11-05 av: Samlokaliseringsbloggen

Utredningen om Högskolan Dalarnas framtida lokalisering presenterades för styrelsen den 21 september.

Delutredningarna har dessförinnan varit publicerade på den här bloggen och varit föremål för kommentarer både internt inom Högskolan och externt bl a i Media. För att inhämta synpunkterpå utredningen på ett strukturerat sätt har flera ’hearings’ anordnats, dels med företrädare för regionenoch dels med personal och med Dalarnas studentkår. I det här inlägg finns en redovisning av det som framkommit vid de olika "hearings" som anordnats.

För att få en så bred och fullständig bild som möjligt av hur Dalarnas näringsliv och samhällsorganisationerser på Högskolans framtid inbjöds den omgivande regionen till en hearing rörande utredningenom Högskolans framtida lokalisering. Hearingen ägde rum fredagen den 23 september. För att inhämta synpunkter från medarbetare så genomfördes en liknande hering för samtliga chefer vid Högskolan den 9 september och för övrig personal den 27 september i Borlänge och den 29 september i Falun.

Redovisning av de ’hearings’ 

Taggar:

blog comments powered by Disqus

På denna blogg kan du läsa om den tidigare utredningen kring Högskolans lokalisering.

Taggmoln