Resultatet av utredningen fortfarande relevant

2016-10-20 av: Samlokaliseringsbloggen

 

Det har från olika intressenter framförts önskemål om redovisning av kostnaden kring det utredningsarbete som genomförts för Högskolan Dalarnas utvecklingsprogram, där lokaliseringsfrågan var en del i arbetet.

– Kostnaden för ett års utredningsarbete uppgår till totalt 1,19 miljoner kronor. Större delen av denna kostnad är att hänföra till intern arbetstid samt inköpta konsulttjänster bl a för utredningen av regional påverkan och ordförande i utredningsgruppen.

– Regeringen har beslutat om Högskolans lokalisering, som är en styrelsefråga, utan att efterhöra vad som framkommit i Högskolans utredning. Ett års utredningsarbete finansierat med skattemedel, utan att känna till fakta i sakfrågan! säger högskolestyrelsens ordförande Peter Samuelsson

– Nu har dock styrelsen och rektor beslutat att vi skall använda de delar av utredningen som, trots regeringens beslut, fortfarande är relevanta. Vi uppfyller således det mest grundläggande kravet i styrningen av offentliga verksamheter, nämligen en god hushållning med statens resurser, till skattebetalarnas fromma!", fortsätter Samuelsson

– Utredningen togs fram utifrån ett behov av att analysera Högskolans möjligheter till en långsiktig kvalitativ utveckling. Det är strategiskt viktigt för Högskolan att göra detta om vi skall fortsätta vara en attraktiv högskola i vår region, säger rektor Marita Hilliges.

– Det som framkommit kommer att vara underlag till en utvecklingsplan i det fortsatta arbetet för Högskolan. Ett antal utvecklingsmöjligheter finns, där vi redan nu bör agera, säger Marita.

Taggar:

blog comments powered by Disqus

På denna blogg kan du läsa om den tidigare utredningen kring Högskolans lokalisering.

Taggmoln