Blogginlägg postade under januari 2016


Sammanställning: information gällande samlokalisationsutredningen

2016-01-11 av: Samlokaliseringsbloggen

Detta är en sammanställning av de intressenter och grupper som fått särskild information om utredningen om samlokalisation. Informationen har omfattat bakgrunden till att rektor föreslagit utredningen, varför direktiven är formulerade på det sätt ...


Pressmeddelande om utredningsgruppens sammansättning

2016-01-29 av: Samlokaliseringsbloggen

Utredningen om Högskolans framtida lokalisering är igång Högskolan Dalarnas styrelse har tidigare beslutat om utredningsgruppens sammansättning och delutredningar. Nu har även en ordförande utsetts: Barbro Holmberg. Som många redan känner till har...


Utdrag ur styrelseprotokoll 2016-01-18

2016-01-26 av: Samlokaliseringsbloggen

Styrelsen för Högskolan Dalarna beslutar om att ställa sig bakom utredninsgruppens förslag till utredningsplan inklusive tidplan och budget. Protokollsutdrag 160118 § 2


Information till styrelsen om progressen i utredningen

2016-01-22 av: Samlokaliseringsbloggen

Ordförande, Peter Samuelsson och rektor, Marita Hilliges redogör för styrelsen hur processen, i stora drag, kommer att se ut. Protokollsutdrag 2015-12-17 § 5   Ordförande redogör för hur processen i stort kommer att genomföras. Allt eftersom...


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160118

2016-01-26 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens första möte. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-01-18

På denna blogg kan du läsa om den tidigare utredningen kring Högskolans lokalisering.

Taggmoln